Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPA

Spričevala, ki so v 4. stolpcu označena z »*«, so bila pripravljena na datum, naveden v tem stolpcu, v skladu z veterinarskimi pogoji tretjih držav, ki so veljali v času priprave teh spričeval, vendar ni nujno, da pogoji, navedeni v teh spričevalih še vedno veljajo.

 

 

ALBANIJA

VS-40/81/1 Albanija

A4

Veterinarsko spričevalo za mleko in mlečne izdelke, namenjeno(e) pošiljanju v Albanijo

slo-ang-alb

17.08.2011

VS-40/132/1 Albanija

A3

Veterinarsko spričevalo za izvoz v Albanijo domačih prašičev, namenjenih za takojšnji zakol po uvozu

slo-alb-ang

25.01.2013*

VS-40/190/1-Albanija

A3

Veterinarsko spričevalo za mesne izdelke/obdelane želodce, mehurje in čreva, namenjene izvozu v Albanijo

slo-ang-alb

23.03.2012*

VS-40/278/1 - Albanija

Veterinarsko spričevalo za izvoz ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi v Albanijo

slo-ang-alb

23.03.2012*

VS-40/33/1 Albanija          A4Veterinarsko spričevalo za krmoslo-ang05.05.2011

VS-40/46/1 - Albanija

A3

Veterinarsko spričevalo za izvoz perutninskega mesa v Republiko Albanijoslo-ang-alb13.12.2013

VS-40/350 - Albanija

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz kolagena v Albanijoslo-ang-alb22.03.2019*

 

 

 

BOSNA IN HERCEGOVINA

Spletna stran veterinarske uprave BIH

 

    

VS-40/33/4 - BIH

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz v Bosno in Hercegovino krme neživalskega izvora

 

 

slo-bos-ang

11.12.2015*

VS-40/46/2 BIH

A3

Veterinarsko spričevalo za izvoz perutninskega mesa v Bosno in Hercegovino

 

slo-bos-ang

25.03.2014*

VS-40/54/2-BIH

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz valilnih jajc perutnine razen valilnih jajc ratitov v Bosno in Hercegovino

slo-bos-ang

09.04.2014*

Velja od 10.04.2014 dalje

VS-40/103/1 - BIH

A3

 

Veterinarsko spričevalo za uvoz konj v Bosno in Hercegovino

 

 

slo-bos-ang

20.02.2017*

VS-40/104/2 - BIH

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz obdelanih kož v Bosno in Hercegovinoslo-bos-ang03.12.2015*

VS-40/106/4 - BIH

A3

 

Veterinarsko spričevalo za izvoz bikovega semena v Bosno in Hercegovino

slo-bos

24.02.2014*

VS-40/186/6-BIH

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev v Bosno in Hercegovino

slo-bos-ang

15.03.2014*

VS-40/244-BIH

A3

Veterinarsko potrdilo za izvoz kalcijevih fosfatov ne živalskega izvora

slo-ang

07.10.2005*

VS-40/270/3-BIH

A3

Veterinarsko spričevalo za uvoz ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Bosno in Herecegovino

slo-bos-ang

15.03.2014*

VS-40/280 - BIH

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz pasjih žvečilk v Bosno in Hercegovinoslo-bos-ang20.03.2014*

VS-40/282/2P - BIH

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz predelane hrano za hišne živali, razen konzervirane hrane za živali,  v Bosno in Hercegovino

slo-bos-ang

20.03.2014*

VS-40/282/2K - BIH

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz konzervirane hrano za hišne živali  v Bosno in Hercegovino

slo-bos-ang

20.03.2014*

VS-40/283/2 - BIH

A4

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz medu in drugih čebelarskih proizvodov namenjenih za prehrano ljudislo-bos-ang

03.11.2015*

Velja s 15.11.2015

VS-40/299/2

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz toplotno obdelanih izdelkov živalskega porekla

slo-boš

21.11.2010*

VS-40/316 - BIH

A3

Veterinarsko spričevalo za uvoz enodnevnih piščancev razen ratitov v Bosno in Hercegovinoslo-bos-ang30.06.2014*

VS-40/348 BIH

A4

Veterinarsko spričevalo za uvoz hišnih živali, vrste zajec / kunec v Bosno in Hecegovino

slo - bos

14.06.2017*

VS-40/356/1 - BIH

A3

Veterinarsko spričevalo za predelana organska gnojila, namenjena pošiljanju v BIH

slo-bos

01.02.2012*

VS-40/378 - BIH

A4

Veterinarsko spričevalo za uvoz konzumnih jajc v Bosno in Hercegovino

slo-bos

09.09.2011*

VS-40/386/1 BIH

A3

 

Veterinarsko spričevalo za uvoz sestavljenih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Bosno in Hercegovino

slo - bos

22.01.2018*

 

VS-40/354 BIH

A4

Veterinarsko spričevalo za uvoz živali za živalske vrtove v Bosno in Hercegovinoslo - bos20.05.2013

VS-40/266 BIH

A4

Veterinarsko spričevalo za živalska čreva, namenjena izvozu v BIHslo - bos09.04.2013
VS-40/370 (HTB) BIHVeterinarsko zdravstveno spričevalo za mlečne izdelke iz mleka krav, ovac, koz in bivolic, namenjenih za prehrano ljudi in uvoz v Bosno in Hercegovinoslo - bos02.10.2013* Velja od 07.10.2013

VS-40/150 BIH

A3

 

Veterinarsko spričevalo za predelane živalske beljakovine, ki niso namenjene za prehrano ljudi, vključno z mešanicami in proizvodi, razen hrane za hišne živali, ki vsebuje takšne beljakovine, namenjene odpremi v ali tranzitu skozi  Bosno in Hercegovino

 

slo - bos - ang17.10.2013*

VS-40/370(RM) BIH

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz surovega mleka v Bosno in Hercegovinoslo - bos - ang30.10.2013*

VS-40/47-BIH/5

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz mesa domačih prašičev v Bosno in Hercegovinoslo-bos-srb-ang29.04.2014*

VS-40/178/5-BIH

A3

Veterinarsko-zdravstveno spričevalo za uvoz mesa domačega goveda v Bosno in Hercegovinoslo - bos - ang

22.05.2014*

 

VS-40/388-BIH

A4

Veterinarsko spričevalo za uvoz živih polžev v Bosno in Hercegovino

 

slo - bos

11.11.2014*

 

VS-40/375 BIH

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za mleko, proizvode na osnovi mleka in proizvode, pridobljene iz mleka, ki niso namenjeni za prehrano ljudislo-bos-ang04.05.2015*

VS-40/361-BIH

A4

Veterinarsko in javnozdravstveno spričevalo za začasno skladiščene živalske proizvodeslo-bos-ang20.11.2015*

VS-40/350/1 - BIH

A4

Veterinarsko spričevalo za uvoz kolagena, namenjenega za prehrano ljudi, v Bosno in Hercegovinoslo-bos-ang24.11.2015*

VS-40/343/2 BIH

A4

Veterinarsko spričevalo za uvoz hišnih živali, vrste glodalec v Bosno in Hercegovinoslo - bos20.02.2017*

VS-40/35/6-BIH

A3

Veterinarsko spričevalo za domače govedo namenjeno za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu v Bosno in Hercegovinoslo-bos-ang20.3.2017*

VS-40/32 - BIH

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za topljene maščobe, ki niso namenjene za prehrano ljudi, za uporabo kot posamično krmilo, namenjene odpremi v Bosno in Hercegovinoslo - bos - ang

30.06.2017*

 

 

VS-40/150 (PF) BIH

A3

Veterinarsko spričevalo za predelane živalske beljakovine sesalcev, ki niso namenjene za prehrano ljudi in drugih vrst, razen za izdelavohrane za hišne živali v Bosni in Hercegovinislo-bos-ang23.04.2018*

VS-40/352 - BIH

A3

Veterinarsko spričevalo za ribje olje, ki ni namenjeno za prehrano ljudi, za uporabo kot posamično krmilo ali za namene zunaj krmne verige, namenjeno za uvoz v Bosno in Hercegovinoslo - bos - ang14.12.2018*

 

 

CARINSKA UNIJA

 

KAZAHSTAN

VS-40/246/1

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz krmnih dodatkov in premiksov, ki ne vsebujejo surovin živalskega izvora v KAZAHSTAN

slo-ang

19.10.2007

 

CARINSKA UNIJA – CU (RUSKA FEDERACIJA, BELORUSIJA, KAZAHSTAN):

še veljavna spričevala RF, ki se po dogovoru lahko uporabljajo za vse tri članice CU in nova spričevala CU, prevedena in pripravljena za upora

RF - 1

Veterinarsko spričevalo za začasni izvoz konj iz EU v Rusko federacijo za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih v obdobju manj kot 90 dni

 

slo-rus-ang

01.01.2007

RF - 5

Veterinarsko spričevalo za sveže-posušene kože in dele kož, pridobljene od kožuharjev in namenjene za proizvodnjo krzna, ki se izvažajo iz EU v Rusko federacijo

 

slo-rus-ang

 

01.01.2007

RF - 6

Veterinarsko spričevalo za prašiče za zakol,ki se izvažajo iz EU v Rusko federacijo

 

slo-rus-ang

01.01.2007

RF - 7

Veterinarsko spričevalo za pujske za pitanje, ki se izvažajo iz EU v Rusko federacijo

 

slo-rus-ang

01.01.2007

RF - 8

Veterinarsko spričevalo za ribjo moko za krmo,ki se izvaža iz EU v Rusko federacijo

 

slo-rus-ang

01.01.2007

RF – 9/1

Veterinarsko spričevalo za krmo in krmne dodatke živalskega izvora, ki se izvažajo iz EU v Rusko federacijo

 

slo-rus-ang

01.04.2010

RF - 10/1

Veterinarsko spričevalo za ribe in morske sadeže (ribiške proizvode) ter iz njih predelane proizvode za prehrano ljudi, ki se izvažajo iz EU v Rusko federacijo

 

slo-rus-ang

01.01.2007

RF - 11/1

Veterinarsko spričevalo za mleko in mlečne izdelke, pridobljene od govedi in malih prežvekovalcev, ki se izvažajo iz EU v Rusko federacijo

 

slo-rus-ang

01.01.2007

RF - 14

Veterinarsko spričevalo za prašiče za vzrejo, ki se izvažajo iz EU v Rusko federacijo

 

slo-rus-ang

 

01.01.2007

RF - 15

Veterinarsko spričevalo za meso prašičev in surove pripravke iz mesa prašičev, ki se izvažajo iz EU v Rusko federacijo

 

slo-rus-ang

01.01.2007

RF - 16/1

Veterinarsko spričevalo za konzervirano meso, salame in druge gotove mesne izdelke, ustrezne za takojšnjo prehrano, ki se izvažajo iz EU v Rusko Federacijo

slo-rus-ang

16.11.2012

Priloga1 RF - 16/1Priloga k Veterinarskemu spričevalu za prašiče ali proizvode prašičev, namenjene izvozu iz Evropske unije v Rusko federacijoslo-rus-ang07.11.2018
Priloga2 RF-16/1Priloga k Veterinarskemu spričevalu za proizvode prašičev, namenjene izvozu iz Evropske unije v Rusko federacijoslo-rus-ang07.11.2018

RF - 17/1

Veterinarsko spričevalo za gotove prehranske izdelke z vsebnostjo surovin živalskega izvora, ki se izvažajo iz EU v Rusko federacijo

 

slo-rus-ang

01.04.2010

Priloga RF - 17/1Priloga k Veterinarskemu spričevalu za gotove prehranske izdelke z vsebnostjo surovin živalskega izvora, ki se iz EU izvažajo v Rusko federacijoslo-rus-ang31.03.2014

RF – 19

 

Priloga  TABELA 

slo-rus-ang

01.01.2007

VS-40/12 - CU

Veterinarsko spričevalo za kožuharje, kunce/zajce, mačke in pse izvožene v Carinsko območje Evrazijske gospodarske Unije***

 

slo-ang-rus

12.07.2017

VS-40/389 - Rusija

A3

Veterinarsko spričevalo za zoo in cirkuške živali izvožene v Carinsko območje Evrazijske gospodarske Unijeslo - rus - ang28.06.2017*
CU - 14Veterinarsko spričevalo za enodnevne piščance, mladiče puranov, rac, gosi, nojev ter za valilna jajca teh živalskih vrst, ki se izvažajo iz EU v Carinsko unijoslo-rus-ang24.10.2014

 CU – 24

  NOVO

Veterinarsko spričevalo za meso perutnine in surove mesne pripravke, ki se izvažajo iz EU v Carinsko unijo

 

 

slo-rus-ang

 

16.01.2012

CU - 32Veterinarsko spričevalo za živalske kože, rogove, kopita, črevesje, krzno, surovo ovčjo in jagnječjo kožo, volno, kozjo podlanko, ščetine in konjsko žimo, perje in puh kokoši, rac, gosi in druge perutnine, ki se izvažajo v Carinsko unijo**

 

slo-rus-ang

 

13.11.2012*

CU - 34Veterinarsko spričevalo za živalsko krmo rastlinskega izvora, namenjeno izvozu v carinska območja Carinske unije Republike Belorusije, Republike Kazahstan in Ruske federacijeslo-rus-ang05.06.2014
CU - 37/1

Veterinarsko spričevalo za lovske trofeje, ki se izvažajo v Carinsko območje Evrazijske gospodarske unije

slo-rus-ang30.06.2016
CU - 41Veterinarsko spričevalo za nekonzervirano/suho hrano živalskega izvora za hišne živali, ki se izvaža iz EU v Carinsko unijoslo-rus-ang27.03.2013
CU - 350Veterinarsko spričevalo za želatino in/ali kolagen za prehrano ljudi, namenjena izvozu iz EU v Carinsko unijoslo-ang-rus20.04.2018*
CU - 18Veterinarsko spričevalo za medonosne čebele, čmrlje ter čebele listorezke lucerne, za izvoz v Evrazijsko gospodarsko unijoslo-ang-rus21.06.2018

 **:pripravljen na osnovi predloga CU spričevala št. 32 na zahtevo podjetja KOTO d.o.o (velja do sprejetja uradno izpogajanega CU 32 spričevala)

***Carinsko območje Evrazijske gospodarske Unije - sem spadajo Ruska federacija, Belorusija, Kazahstan, Armenija in Kirgizistan

 

Nova spričevala CU, potrjena (niso na voljo v slovenskem jeziku)

 

CU - 10

Veterinary certificate for horses/equidae for breeding, utility and sport (with the exception of sport horses imported temporarily for participation in competitions and circus horses/equidae imported temporarily) exported from the EU to the Customs Unionang - rus25.04.2014

 

CU - 22

Veterinary certificate for meat and raw meat preparations derived from cattle, exported from the EU to the Customs Union

 

 

ang-rus

 

17.10.2012

 

CU - 25

Veterinary certificate for horse meat and raw meat preparations, exported from the EU to the Customs Union

 

 

ang-rus

 

17.10.2012

 

CU-18

Veterinary certificate for bumble bees exported from the EU to the Customs Union born and raised in a controlled/closed environment

 

 

ang-rus

 

30.1.2013

 

 

Veterinary certificate for canned pet food of animal origin, exported from the EU to the Customs Union

 

 

ang - rus

 

31.01.2013

 

Veterinary certificate for non-canned/dry pet food of animal origin, exported from the EU to the Customs Union

 

 

ang - rus

 

31.01.2013

 

 

Veterinary certificate for raw materials of animal origin ([1]) meant for manufacturing of non-productive animals (pet food) and feed for fur animals, exported from the EU to the Customs Union

 

 

ang- rus

 

17.10.2012

 

CU- 0

Veterinary certificate for gelatine and/or collagen for human consumption exported from the EU to the Customs Union

 

 

ang - rus

 

29.06.2012

CU-39

Veterinary certificate  for sheep and goat meat and raw meat preparations, exported from the EU  to the Customs Union

 

ang-rus17.10.2010

 

 

 

 

Predizvozna spričevala za Carinsko unijo

 

Predizvozni - divjad                           

Uradno dodatno predizvozno spričevalo za meso divjadi (vključno pernate divjadi) med državami članicami EU in namenjeno izvozu v Carinsko Unijo

 

  slo - ang             24.08.2011            
Predizvozni - govedo                

Dodatno uradno predizvozno spričevalo za premike med državami članicami EU živega goveda za zakol, katerega meso je namenjeno izvozu v Rusko federacijo

 

  slo - ang  27.03.2013
Predizvozni - prašiči

Uradno dodatno predizvozno spričevalo za premike med državami članicami EU živih prašičev za zakol, katerih meso je namenjeno izvozu v Rusko federacijo

 

  slo-ang-nem 15.11.2011

Predizvozni - mleko in izdelki

Uradno dodatno predizvozno spričevalo za premike med državami članicami EU za mleko in mlečne izdelke, pridobljene od govedi, ovac in koz, namenjene izvozu v Rusko federacijo

 

   slo - ang 06.03.2014

Predizvozni - mleko in izdelki

Uradno dodatno predizvozno spričevalo za premike med državami članicami EU za mleko in mlečne izdelke, pridobljene od goveda in drobnice, namenjene izvozu v Rusko federacijo

 

   slo - nem 05.01.2011
Predizvozni - perutnina

Dodatno uradno predizvozno spričevalo za meso perutnine in surove mesne pripravke, ki se prevažajo med državami članicami EU in so namenjeni izvozu v Carinsko unijo

 

   slo - ang 28.01.2013
Predizvozni- nekonzervirana hrana za hišne živaliUradno predizvozno spričevalo za nekonzervirano hrano živalskega izvora za hišne živali, ki se prevaža med državami članicami EU in je namenjeno izvozu v Carinsko unijo   slo - ang  11.09.2014
Predizvozni - meso govedi

Dodatno uradno predizvozno spričevalo za meso in surove mesne pripravke, pridobljene iz goveda, ki se prevaža med državami članicami EU in je namenjeno izvozu v Carinsko unijo 

 

   slo - ang  12.02.2013
Predizvozni - živalska krma rastlinskega izvoraUradno pred-izvozno spričevalo za premike med državami članicami EU za živalsko krmo rastlinskega izvora, namenjeno izvozu na območje Evrazijske Ekonomske unijeslo - ang09.02.2018

 

 

ČRNA GORA 

VS-40/46/1 - ČG

A3

Veterinarsko spričevalo za meso perutnine, namenjeno uvozu v Črno goro

slo-čg-ang

15.06.2015*

VS-40/132 ČG

Veterinarsko spričevalo za domače prašiče in odojke za klanje, namenjene pošiljanju

v Republiko Črno Goro

slo-srb

10.12.2008*

VS-40/142/1 - Črna Gora

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz v Črno goro ribje moke, hrane za živali, mleka v prahu namenjenega prehrani živali, hrane za pse in mačke ter druge hišne ljubljenčke

slo-srb

 

26.7.2012

VS-40/211-Črna gora

A3

Veterinarsko spričevalo za izvoz v Črno Goro aminokislin in drugih sestavin za proizvodnjo krme

slo-čg

26.7.2012

VS-40/259 - ČG

A3

Veterinarsko spričevalo za uvoz v registriranih rejah vzrejenih ptic, razen domače perutnine, v Črno goroslo-čg26.08.2014*

VS-40/306/8 - ČG

A3

Veterinarsko spričevalo za nekatere mesne izdelke in obdelane želodce, mehurje in čreva, namenjene uvozu v Črno goro

slo-čg-ang

19.06.2015*

VS-40/376-Črna gora

A4

Veterinarsko spričevalo za pse in mačke, namenjene izvozu v Črno goro (Pripravljeno na podlagi uvoznega dovoljenja!)

slo-čg

23.08.2011*

VS-40/174 - ČGVeterinarsko spričevalo za izvoz domačih ovc in koz za vzrejo in/ali proizvodnjo v Črno goroslo-čg15.10.2014*

VS-40/289/2 - Črna gora

A3

Veterinarsko spričevalo za uvoz ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Črno goroslo-čg-ang10.07.2015*

VS-40/33 - ČG

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz v Črno goro krme neživalskega izvoraslo-čg-ang23.12.2015*

VS-40/350 - ČG

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz kolagena, namenjenega za prehrano ljudi, v Črno goroslo-čg-ang01.06.2016*

VS-40/12 - ČG

A3

Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev v Črno goro z ozemlja EU ali iz tretje države v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 576/2013slo-čg-ang27.06.2017*

VS-40/386 ČG

A3

Veterinarsko spričevalo za uvoz sestavljenih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Črno goroslo-čg-ang20.07.2017*

VS-40/375/ RDS-ČG

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz laboratorijskih vzorcev v Črno goroslo-čg-ang14.12.2017*

VS-40/178/1-ČG

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz svežega mesa, vključno z mletim mesom, domačega goveda (vključno z živalskima vrstama Bison in Bubalus ter njunimi križanci) namenjeno izvozu v Črno goro (BOV)slo - čg - ang21.03.2018*

VS-40/288/3 - Črna gora

A3

Zdravstveno spričevalo za uvoz toplotno obdelanih mlečnih izdelkov iz mleka krav, ovac, koz in bivolic, namenjenih za prehrano ljudi (HTB)slo - čg14.05.2018*

 

 

KOSOVO

 

Agencija za prehrano in veterinarstvo: www.auv-ks.net

VS-40/46/3 - Kosovo

A3

Veterinarsko spričevalo za meso perutnine (POU), namenjeno izvozu v Republiko Kosovo

slo-alb-ang

08.10.2015*

VS-40/81/3 -

Kosovo

A3

HTB Zdravstveno spričevalo za mlečne izdelke iz mleka krav, ovac, koz in bivolic, namenjene prehrani ljudi, iz držav, ki so navedene v stolpcu B priloge I te uredbe*, ki so namenjeni za uvoz v Republiko Kosovo

slo-alb-ang

17. 11. 2012*

VS-40/106

Kosovo

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz bikovega semena, jajčnih celic in zarodkov na Kosovo

slo-srb

10.03.2011

VS-40/178/2-Kosovo

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz svežega mesa, vključno z mletim mesom, domačega goveda (vključno z živalskima vrstama Bison in Bubalus ter njunimi križanci) v Republiko Kosovo

slo-ang-alb

04.01.2016*

VS-40/269-Kosovo

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz jajc za prehrano ljudi

na KOSOVO

slo-ang

25.08.2006

VS-40/280 - Kosovo

A3

Zdravstveno spričevalo za uvoz hrane za hišne živali (priboljški) na Kosovo

slo-alb

24.11.2011*

VS-40/316 - Kosovo

A3

Veterinarsko spričevalo za enodnevne piščance, razen enodnevnih piščancev ratitov, namenjene uvozu na Kosovo

slo-ang

28. 5. 2012

VS-40/374 - KOSOVO

A4

Veterinarsko spričevalo o zdravstvenem stanju za vodne in terarijske živali, namenjene izvozu v Kosovo

slo-ang-alb-srb

11.11.2013*

VS-40/379 Kosovo

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz na Kosovo, med

slo-ang-alb-srb

18.11.2011

VS-40/330 Kosovo

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za mesne pripravke (MP-PREP), namenjene pošiljanju na Kosovo

slo-alb-ang

12.06.2013

VS-40/282 Kosovo

A3

Veterinarsko spričevalo za predelano hrano za hišne živali, razen konzervirane hrane za hišne živali, na Kosovo

slo-alb-ang

22.10.2013

VS-40/211/1 - Kosovo

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za krmo namenjeno uvozu v Kosovo

slo-alb-ang

04.12.2014*

VS-40/281/1 Kosovo

A3

Veterinarsko spričevalo za izvoz ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi v Republiko Kosovo

slo-alb-ang

05.10.2015*

VS-40/190-5 Kosovo

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za mesne izdelke/obdelane želodce, mehurje in čreva, namenjene izvozu v Republiko Kosovo

slo-alb-ang

01.09.2018*

VS-40/290 - Kosovo

A4

Veterinarsko spričevalo za mleto meso in mehansko izkoščeno meso perutnine (POU-MI/MSM) za uvoz v Republiko Kosovo

slo-alb-ang

24.11.2015*

VS-40/350 - Kosovo

A4

Veterinarsko spričevalo za uvoz kolagena, namenjenega za prehrano ljudi, na Kosovo

slo-alb-ang

08.03.2016*

VS-40/362-Y Kosovo

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz v Kosovo goveda za takojšnji zakol po uvozuVeterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz v Kosovo goveda za takojšnji zakol po uvozuVeterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz v Kosovo goveda za takojšnji zakol po uvozuslo-alb-ang29.07.2016*

 

 

 

 

MAKEDONIJA

 

S 1.11.2010 so stopila v veljavo nova veterinarska spričevala za uvoz in tranzit živih živali, živalskih proizvodov in pošiljk akvakultur (Ur.l.Republike Makedonije št.53/10).

Vzorce za pripravo spričeval dobite na glavnem uradu UVHVVR.

 

    

VS-40/46-3

MK

A3

Veterinarsko spričevalo za izvoz perutninskega mesa (POU) v Republiko Makedonijo

(že skladno z zahtevami

Ur.l. Republike Makedonije št.53/10)

slo-mak-ang

17.03.2011*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/81/3

A3

Zdravstveno spričevalo za mlečne izdelke iz mleka krav, ovac, koz in bivolic iz tretjih držav ali njihovi delov, ki so odobreni v stolpcu B dela 7 Priloge VI Pravilnika* in/ali v ekvivalentnem stolpcu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Republiko Makedonijo

slo-mak-ang

20. 2. 2012*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/120/1

MAK

A3

Veterinarsko spričevalo za seme za umetno osemenjevanje, namenjeno uvozu v Republiko Makedonijo

slo-mak-ang

08.04.2011*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/252-4

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz svežega mesa, vključno z mletim mesom, domačega goveda v Republiko Makedonijo

slo-mak-ang

24.01.2011*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/253-1

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz svežega mesa, vključno z mletim mesom, domačih prašičev (Sus scrofa)(POR), v Republiko Makedonijo

slo-mak-ang

17.01.2011*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/254-5 MAK

A3

Zdravstveno spričevalo za mesne izdelke/obdelane želodce, mehurje in čreva, namenjene izvozu v Republiko Makedonijo

slo-mak-ang

01.06.2011*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/281-3- MK

A3

Veterinarsko spričevalo za izvoz ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Republiko Makedonijo

Priloga k veterinarskemu spričevalu VS-40/281-3-MK

 

slo-mak-ang

28.02.2014*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/372

A3

Zdravstveno spričevalo za uvoz registriranih kopitarjev ter kopitarjev za rejo in rabo na ozemlje Republike Makedonije v skladu s Pravilnikom o postopkih in kontrolah o uvozu in tranzitu živih živali, ribogojstva ali proizvodov živalskega izvora. seznamu tretjih držav, odobrenih za uvoz in tranzit, vzorcih veterinarskih zdravstvenih spričeval, ali drugih dokumentov, ki spremljajo pošiljko z živimi živali, ribogojstva ali proizvodov živalskega izvora ali enakovredno Odločbo 2004/211/ES/

slo-mak-ang

04.04.2011*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/375/1 MK

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za mleko, proizvode na osnovi mleka in proizvode, pridobljene iz mleka, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, za odpremo v Republiko Makedonijo ali tranzit skozi njo

slo-mak-ang

25.02.2013*

Trenutno ostaja v veljavi

VS-40/345 MK

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za živali reda Artiodactyla (razen goveda (vključujoč vrste Bubalus in Bizon ter njihove križance), Ovis aries, Capra hircus, Suidae in Tayasuidae) in družini Rhinocerotidae in Elephantidae

slo-mak-ang

17.12.2012*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/386 MK

Veterinarsko spričevalo za uvoz sestavljenih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Republiko Makedonijo (CP-I)

slo-mak-ang

15.02.2013*

Velja do 31. avgusta 2019

VS - 40/330 MK

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za mesne pripravke (MP-PREP), namenjene pošiljanju v Republiko Makedonijoslo-mak-ang

21.05.2013

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/150 - MK

A3

Zdravstveno spričevalo za predelane živalske beljakovine, ki niso namenjene prehrani ljudi, vključno z mešanicami in proizvodi,  razen hrane za hišne živali, ki vsebujejo takšne beljakovine, namenjene odpremi ali tranzitu skozi Republiko Makedonijo slo-mak-ang

7. 6. 2013

Trenutno ostaja v veljavi

VS-40/361 TR Makedonija

A4

Veterinarsko spričevalo za pošiljke proizvodov živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi, za namen tranzitiranja preko ozemlja Republike Makedonijeslo-ang-mak

21. 8. 2013*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/282P - MK

A3

Veterinarsko spričevalo za predelano hrano za hišne živali, razen konzervirane hrane za hišne živali, za odpremo v Republiko Makedonijo ali tranzitu skozi (2) njoslo-mak-ang

26.03.2013*

Trenutno ostaja v veljavi

VS-40/211/2 - MK A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za krmo namenjeno uvozu v Republiko Makedonijo

(spričevalo velja za krmo, ki ne vsebuje surovin živalskega izvora)

slo-mak-ang

21.02.2014*

Trenutno avgusta v veljavi

VS-40/375/RDS - MK

A4

Veterinarsko spričevalo za uvoz laboratorijskih vzorcev za preiskave v Republiko Makedonijoslo-mak-ang

04.11.2015*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/290 -Makedonija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za mleto meso in mehansko izkoščeno meso perutnine (POU-MI/MSM) za uvoz v Republiko Makedonijoslo-mak-ang

12.09.2016*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/271(SUW)-MK

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih nedomačih živali iz družin Suidae, Tayassuidae ali Tapiridae (SUW), za pošiljanje v Republiko Makedonijo slo-mak-ang

03.07.2017*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/271(RUW)-MK

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih nedomačih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstama Bison in Bubalus in njunimi križanci), Ovis aries, Capra hircus, Suidae in Tayassuidae), in iz družin Rhinocerotidae in Elephantidae (RUW), za pošiljanje v Republiko Makedonijo slo-mak-ang

03.07.2017*

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/350 Makedonija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za kolagen namenjen za prehrano ljudi za izvoz v Republiko Makedonijoslo-mak-ang

13.04.2018

Velja do 31. avgusta 2019

VS-40/352/1 MAK

A3

 

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za ribje olje, ki ni namenjeno za prehrano ljudi, za uporabo kot posamično krmilo ali za namene zunaj krmne verige, namenjeno za odpremo v Republiko Makedonijo ali tranzitu skozi njoslo-mak-ang

18.06.2018*

Trenutno ostaja v veljavi

 

VS-40/360-Makedonija

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za predelani gnoj, proizvode iz predelanega gnoja in gvano netopirjev, namenjene pošiljanju v Republiko Makedonijo ali tanzit skozi njo

 

slo-mak-ang

23.4.2019*

Trenutno ostaja v veljavi

 

 

 

MOLDAVIJA

VS-40/12-Moldavija

A3

Veterinarsko spričevalo za domače pse, mačke in bele dihurje, ki vstopajo v Republiko Moldavijo za netrgovske premike

   slo-mold-ang       

 

 8.1.2013*

VS-40/81/1 HTB Moldavija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za toplotno obdelano mleko, izdelke na osnovi mleka, pridobljene iz toplotno obdelanega mleka, ali za toplotno obdelane izdelke na osnovi mleka za prehrano ljudi iz držav ali delov držav, odobrenih v skladu s točko 5, odstavkom 2 d) Veterinarsko-zdravstvenega standarda o zahtevah za zdravje živali, javno zdravje ter o uvoznem veterinarsko-zdravstvenem certificiranju toplotno obdelanega mleka, mlečnih izdelkov ter surovega mleka za prehrano ljudi, ali iz države članice EU, namenjenih odpošiljanju

  slo-mold-ang 5.12.2013*

VS-40/81/1 HTC Moldavija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za toplotno obdelano mleko, izdelke na osnovi mleka, pridobljene iz toplotno obdelanega mleka, ali za toplotno obdelane izdelke na osnovi mleka za prehrano ljudi iz držav ali delov držav, odobrenih v skladu s točko 5, odstavkom 2 e) Veterinarsko-zdravstvenega standarda o zahtevah za zdravje živali, javno zdravje ter o uvoznem veterinarsko-zdravstvenem certificiranju toplotno obdelanega mleka, mlečnih izdelkov ter surovega mleka za prehrano ljudi, ali iz države članice EU, namenjenih odpošiljanju  slo-mold-ang 5.12.2013*

VS-40/142 Moldavija

A4

Zdravstveno spričevalo za hrano za akvarijske ribice za odpremo v Republiko Moldavijo

slo - ang12.11.2013

 

SRBIJA

VS-40/32 Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za topljene maščobe, ki niso namenjene za prehrano ljudi, za uporabo kot posamično krmilo, namenjene odpremi v Republiko Srbijo ali tranzitu skozi njo

slo-srb-ang

14. 5. 2012*

VS-40/46/2 Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za perutninsko meso in MIM

slo-srb-ang

(cirilica )

21.01.2016*

VS-40/54 - Srbija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz valilnih jajc perutnine razen ratitov v Republiko Srbijo

slo-srb-ang

(cirilica )

16.07.2014*

VS-40/80 Srbija

A4

Veterinarsko spričevalo za uvoz mlečnih nadomestkov za prehrano živali v Republiko Srbijo

slo-srb

 

4.2.2008*

VS-40/104/1 Srbija

A4

Veterinarsko spričevalo za obdelane kože namenjene pošiljanju v Republiko Srbijo

slo-srb-an

27.12.2010*

VS-40/282 P - Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za predelano hrano za hišne živali, razen konzervirane hrane za hišne živali, za odpremo v Republiko Srbijo ali tranzit (1) skozi njo

slo-srb-ang

(cirilica)

21.05.2015*

VS-40/177 Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za domače prašiče za vzrejo in/ali proizvodnjo, namenjene pošiljanju v Republiko Srbijo

slo-srb

(cirilica)

22.05.2008*

VS-40/178/1-Srbija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz svežega govejega mesa v Republiko Srbijo

slo-ang-srb

(cirilica)

12.03.2019*

 

VS-40/211/3a - Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za krmo in krmne dodatke, ki ne vsebujejo surovin živalskega izvora, namenjeno odpremi v Republiko Srbijo

slo-srb-ang

(cirilica)

13.06.2013*

VS-40/211/1b - Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za krmo, ki vsebuje surovine živalskega izvora, namenjeno odpremi v Republiko Srbijo

slo-srb-ang

(cirilica)

26. 4. 2013

VS-40/234/1 - Srbija

A4

Veterinarsko spričevalo za začasni uvoz golobov za namene tekmovanj in razstav v Republiko Srbijoslo-srb-ang01.06.2018*

VS-40/266 - Srbija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za živalska čreva, namenjena pošiljanju v Republiko Srbijo

slo-srb-ang

29.12.2011*

VS-40/280 Srbija

A4

Zdravstveno spričevalo za uvoz hrane za hišne živali (priboljški) v Republiko Srbijo

slo-ang

15.12.2009*

VS-40/280 TR Srbija

A4

Veterinarsko spričevalo za pošiljke hrane za hišne živali, za namen tranzitiranja preko ozemlja Republike Srbije

slo-ang-srb

28.10.2011*

 

VS-40/333/2

Srbija

A4

Veterinarsko potrdilo za izvoz vitaminsko mineralnih komponent, za živalsko krmo v Republiko Srbijo

slo-ang-srb

(cirilica)

28.10.2008*

VS-40/287/1-Srbija

A3

Mleko - HTB, Zdravstveno spričevalo za mlečne izdelke in mleka krav,ovac, koz in bivolic, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Republiko Srbijo

Priloga k veterinarskemu spričevalu VS-40/287/1 - Srbija

slo-srb-ang

(cirilica)

11.07.2011*

VS-40/289/3-Srbija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz ribiških proizvodov v Srbijo

slo-srb-ang

21.07.2011*

VS-40/313/1-Srbija

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz ribje moke v Srbijo

slo-srb

(cirilica)

17.12.2007*

 

VS-40/306/7- Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za uvoz mesnih izdelkov v Republiko Srbijo

 

slo-srb-ang

(cirilica)

12.03.2019*

 

VS-40/326/1-Srbija

A3
Zdravstveno spričevalo za uvoz mesa domačih prašičev v Republiko Srbijo

slo-srb-ang

 

09.06.2014*

VS-40/357/1-Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za uvoz mesa in mesnih izdelkov iz mesa jelenjadi v Republiko Srbijo

slo-srb-ang

03.12.2018*

VS-40/358-Srbija

A4

Veterinarsko spričevalo za uvoz govejega cepljenca v Republiko Srbijo

slo-srb-ang

19.2.2010*

VS-40/361 TR Srbija

A4

Veterinarsko spričevalo za pošiljke proizvodov živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi, za namen tranzitiranja preko ozemlja Republike Srbije

slo-srb-ang

28.10.2011*

VS-40/363 (Z30) - Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za začasni uvoz registriranih konj za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke v Republiko Srbijo, za obdobje, krajše od 30 dnislo-srb-ang09.06.2014*

VS-40/380 - Srbija

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz laktoze v Republiko Srbijo

slo-srb-ang

13.12.2011

VS-40/330 Srbija 

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za mesne pripravke (MP-PREP), namenjene pošiljanju v Republiko Srbijoslo-srb (cirilica)-ang20.06.2014*

VS-40/361/1 Srbija

A4

Veterinarsko in javnozdravstveno spričevalo za začasno skladiščene živalske proizvodeslo-srb (cirilica)-ang16.10.2014*
VS-40/282D-SrbijaVeterinarsko spričevalo za pasje žvečilke za odpremo v Republiko Srbijo ali tranzit (2) skozi njoslo-srb (cirilica)-ang22.09.2015*

VS-40/106-Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za izvoz bikovega semena v Republiko Srbijoslo-srb (cirilica)-ang26.10.2015*

VS-40/35 Srbija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz plemenskega goveda in goveda za pitanje iz Republike Slovenije v Republiko Srbijoslo-srb (cirilica)-ang26.10.2015*

VS-40/282C - Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za konzervirano hrano za hišne živali za odpremo v Republiko Srbijo ali tranzit (1) skozi njoslo-srb (cirilica)-ang23.03.2016*

VS-40/377- Srbija

A3

Zdravstveno spričevalo za uvoz medu in drugih čebelarskih proizvodov za prehrano ljudislo-srb (cirilica)-ang18.08.2016*

VS-40/262 - Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za obdelane lovske trofeje divjih ptic in parkljarjev ter kopitarjev, ki sestoje le iz kosti, rogov, kopit, parkljev, rogovja, zobovja in kož, namenjene pošiljanju v Republiko Srbijo ali tranzit (2) skozi njoslo - srb - ang18.01.2017*

VS-40/329 - Srbija

A3

Zdravstveno spričevalo za uvoz v Republiko Srbijo registriranih kopitarjev za pleme in proizvodnjoslo - srb - ang26.1.2017*

VS-40/360-1-Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za predelani gnoj in proizvode iz predelanega gnoja in gvane netopirjev, namenejen pošiljanju v Republiko Srbijo ali tranzit(2) skozi njoslo - srb - ang3.5.2017*

VS-40/350-Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za uvoz kolagena, namenjenega za prehrano ljudislo - srb - ang27.06.2017*

VS-40/375/ RDS-Srbija

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz laboratorijskih vzorcev v Republiko Srbijoslo - srb - ang19.12.2017*

VS-40/263 Srbija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz predelanih proizvodov živalskega izvora (industrijsko predelana dlaka, volna, perje, lupine polžev, prašičje ščetine in konjska žima ter lovske trofeje v obliki taksidermičnih in dermoplastičnih preparatov)slo - srb - ang11.06.2018*

VS-40/102/1 Srbija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz kamelid (Camelidae) iz Slovenijeslo - srb - ang

01.09.2018*

 

VS-40/343 Srbija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za uvoz glodalcev iz ZOO-jev v Republiko Srbijoslo - srb - ang10.07.2018*

VS-40/271 - Srbija

A3

Veterinarsko spričevalo za meso divjih prašičev, pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae), namenjeno pošiljanju v Republiko Srbijoslo - srb - ang03.12.2018*

 

TURČIJA

VS-40/12 N - Turčija

A3

Veterinarsko spričevalo o zdravstvenem stanju in izvoru mačk/psov/belih dihurjev, ki so s potnikom namenjeni potovanju v Republiko Turčijo

slo-tur-ang

14. 8. 2012

VS-40/217/2-Turčija

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz krmnih dodatkov in premiksov, ki ne vsebujejo surovin živalskega izvora v Turčijo

slo-ang

29.01.2016

VS-40/353 Turčija

A4

Zdravstveno spričevalo za obdelane lovske trofeje divjadi ali divjih ptic ter parkljarjev in kopitarjev, ki sestoje le iz kosti, rogov, kopit, parkljev rogovja, zobovja, kož (velikih in majhnih) živali, namenjene pošiljanju v Republiko Turčijo

slo-ang

22.12.2009

VS-40/364/1 Turčija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za sveže, ohlajeno, zamrznjeno meso (trupi) domačega goveda

 

slo-ang-tur

12.11.2010*

VS-40/366 Turčija

A3

Veterinarsko spričevalo za uvoz predelane hrane za hišne živali, razen konzervirane hrane za hišne živali, v Republiko Turčijo

slo-tur

02.12.2010*

VS-40/81/1 - Turčija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za mlečne izdelke iz mleka krav, ovac, koz in bivolic, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Republiko Turčijoslo-ang-tur21.03.2017*

VS-40/104 - Turčija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za obdelane kože parkljarjev in kopitarjev, namenjene pošiljanju v Republiko Turčijoslo-ang-tur01.07.2016*

VS-40/281 - Turčija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Republiko Turčijoslo-ang-tur23.11.2016*

VS-40/361 TR Turčija

A4

Veterinarsko spričevalo za pošiljke proizvodov živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi, za namen tranzitiranja preko ozemlja Republike Turčijeslo - ang30.08.2017

VS-40/120-Turčija

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za seme domačih živali iz vrst goveda za uvoz iz držav članic Evropske Skupnosti v Republiko Turčijoslo - ang - tur13.02.2019

 

UKRAJINA

VS-40/264

A3

Veterinarsko spričevalo za izvoz mesa prašičev v UKRAJINO

slo-nem-ukr

12.10.2004

VS-40/265-3

A3

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz mesa perutnine iz Republike Slovenije v UKRAJINO

slo-ukr-nem

22.10.2013

VS-40/308

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz konjske žime in kozje dlake, pridobljene od konj in koz, v Ukrajino

slo-ang

31.05.2006.

VS-40/323/1-

Ukrajina

A3

Veterinarsko spričevalo za konzervirano meso, salame in druge gotove mesne izdelke, ustrezne za takojšnjo prehrano, ki se izvažajo iz Slovenije v Ukrajino

(izdelki iz mesa govedi, perutnine in prašičev)

slo-ang-rus

24.06.2009

VS-40/326/3 Ukrajina

A4

Veterinarsko spričevalo za izvoz krmnih dodatkov in premiksov, ki ne vsebujejo surovin živalskega izvora, v Ukrajino

slo-ukr

17.09. 2014

Ukrajina - 1

Veterinarsko spričevalo izvoz izdelkov iz mesa preutnine v Ukrajino

slo-ang-rus

17. 7. 2012

Ukrajina - 2

Veterinarsko (Zdravstveno) spričevalo za uvoz v Ukrajino v prehranskih rib, morskih sadežev ter iz njih proizvedenih in toplotno predelanih gotovih izdelkov

slo-ang-rus

17. 7. 2012

VS-40/12/1 Ukrajina

A4

Zdravstveno spričevalo za pse stare 3 ali več mesecevslo-ukr-ang06.06.2016*

VS-40/12 M Ukrajina

A4

Zdravstveno spričevalo za mačke stare 3 ali več mesecevslo - ang15.02.2018