Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KORISTNE INFORMACIJE

Medinstitucionalni slogovni priročnik

Medinstitucionalni slogovni priročnik vsebuje enotna slogovna pravila in konvencije, ki jih morajo upoštevati vse institucije, organi in agencije Evropske unije. Njegova uporaba je obvezna za vse, ki sodelujejo pri pripravi EU besedil (v tiskani ali elektronski obliki) in je na voljo v 24 jezikih Evropske unije, tudi v slovenščini.

 

Pod okriljem usklajevalne skupine Urada za publikacije so si prizadevali za uskladitev včasih zelo različnih praks, pri tem pa se je upoštevala večjezičnost institucij, ki zahteva primerljivost besedil v vseh uradnih jezikih in hkrati ohranjanje posebnosti posameznih jezikov:

  • prvi del vključuje obvezna pravila za pripravo aktov in dokumentov za objavo v Uradnem listu EU,
  • v drugem delu so zbrana glavna tehnična in uredniška pravila za splošne publikacije,
  • v tretjem delu priročnika so zbrana skupna pravila za vse jezike,
  • v četrtem delu pa dogovori za posamezne jezike.  

Enotni dogovori, zbrani v slogovnem priročniku, imajo načeloma prednost pred vsemi rešitvami, ki so bile predlagane drugje ali predhodno uporabljene. V EU institucijah jih je treba upoštevati na vseh stopnjah priprave besedil, uporabljena pa so tudi na tej spletni strani. Vprašanja in pripombe v zvezi s slovenskim jezikom je mogoče poslati na e-poštni naslov: code-redaction-sl(at)publications.europa.eu.

 

 

ISO kode držav

Dvočrkovne kode držav, ki jih zagotavlja ISO 3166-1:2006 (zadnja objavljena različica) se pogosto uporabljajo na dokumentih v mednarodni trgovini. Brezplačno so na voljo na spletni strani ISO, medtem ko je potrebno celoten standard proti plačilu naročiti.

 

ISO 3166-1:2006 vsebuje poleg alfa-2 kod še tričrkovne kode držav (alfa-3) in trimestne numerične kode (numeric-3), ki jih razumejo tudi v državah, ki ne uporabljajo latinice. 

 

ISO kode držav se uporabljajo pri veterinarskih, fitosanitarnih in carinskih postopkih, ob prijavi blaga za uvoz ali izvoz in kot standard za mednarodno sporazumevanje o izvoru blaga na celotnem področju varne hrane.