Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RASTLINE

 

Preverite uvozne zahteve pri švicarskem pristojnem organu za:

Sporazum Švica - EU

Uvozniki rastlinskega blaga oziroma njihovi zastopniki morajo od 1. julija 2017 najaviti v pregled na prvi vstopni točki v EU tudi blago, ki je namenjeno v Švico, če je zanj zahtevano fitosanitarno spričevalo (Dodatek I.B in I.C).

 

Končuje se namreč prehodno obdobje za uveljavitev sklepa, ki nadomešča Dodatek I Priloge 4 sporazuma iz leta 1999 (začel veljati 2002). Skupni odbor za kmetijstvo EU in Švice je sprejel sklep,  ki od 1. januarja 2016 še zlasti posodablja sezname pristojnih organov in komunikacijo med njimi ter od 1. julija 2017 izenačuje uvozne predpise EU in Švice s Sklepom št. 1/2015 Skupnega odbora za kmetijstvo o spremembi dodatkov 1, 2 in 4 k Prilogi 4 k Sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (2017/169).

 

Za izmenjavo rastlinskega blaga je zlasti pomembno medsebojno priznavanje rastlinskih potnih listov za predpisano seme in rastline ter fitosanitarni pregledi reguliranih uvoznih pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov, ki vstopajo skozi mejne vstopne točke ene od držav članic EU. Te morajo biti pregledane na prvi vstopni točki, razen če državna organizacija za varstvo rastlin sklene poseben dogovor s pristojnim organom Švice za fizične preglede pošiljk na mestu namembnosti v Švici (Slovenija nima posebnega dogovora s Švico za izvajanje Direktive 2004/103/ES). Slednje ne velja za preglede lesenega pakirnega materiala v pošiljkah kamna s Kitajske (sklep 2013/92/EU), ki so v vsakem primeru pregledane na destinaciji v Švici (najava pošiljke skozi TRACES).

 

Uvozne pošiljke, ki so hkrati na prvem delu seznama (Dodatek I.A), mora spremljati rastlinski potni list. Če tovrstne pošiljke izvirajo z območja EU, se v Švico premeščajo z rastlinskimi potnimi listi. Fitosanitarno spričevalo je potrebno za določen les (Dodatek I.C), če se premešča iz EU v Švico.

 

Na podlagi Sporazuma med Švicarsko konfederacijo in Evropsko skupnostjo o trgovini s kmetijskimi proizvodi so od 1. junija 2002 v veljavi trgovinske olajšave:

 • za kmetijske proizvode, ki so posebnega pomena za Švico in EU, zlasti sadje, zelenjavo in druge pridelke;
 • semena in sadike kmetijskih in drugih rastlin.

Sporazum poenostavlja izmenjavo reguliranega blaga z zmanjšanjem ali odpravo necarinskih ovir za trgovino in priznava enakovrednost tehničnih zahtev na fitosanitarnem in veterinarskem področju, pri ekološkem kmetovanju ter pri ureditvi tržnih standardov kakovosti za sadje in zelenjavo. Označbe porekla vin in žganih pijač ostajajo zaščiteni z obeh strani.

 

Priloge 4 do 11 sporazuma med Švicarsko konfederacijo in Evropsko skupnostjo zmanjšujejo tehnične ovire v trgovini s kmetijskimi proizvodi na naslednjih področjih:

 • Priloga 4 o zdravju rastlin
  • Dodatek 1: Rastline, rastlinski proizvodi in drugi nadzorovani predmeti (glej sklep 2017/169)
  • Dodatek 2: Zakonodaja (glej sklep 2017/169)
  • Dodatek 3: Organi, odgovorni za vzpostavitev sistema rastlinskega potnega lista
  • Dodatek 4: Območja iz člena 4 in posebne zahteve, povezane z njimi (varovana območja, glej sklep 2017/169)
  • Dodatek 5: Izmenjava informacij
 • Priloga 5 o krmi za živali
 • Priloga 6 o semenih
  • Dodatek 1: Zakonodaja
   Dodatek 2: Seznam pristojnih organov iz člena 2 odstavka 3
   Dodatek 3: Izjeme
   Dodatek 4: Seznam tretjih držav
   <//span><//span>
 • Priloga 7 o trgovini s proizvodi iz grozdja in vina
 • Priloga 8 o vzajemnem priznavanju in zaščiti imena v sektorju žganih pijač in na osnovi vina, aromatizirane pijače
 • Priloga 9 o kmetijskih proizvodih in živilih v skladu z ekološko pridelavo
  • Dodatek 1 Seznam aktov, navedenih v členu 3 v zvezi s kmetijskimi proizvodi in živili, pridobljenimi z ekološkim načinom proizvodnje
  • Dodatek 2 Postopek za uporabo
 • Priloga 10 o priznavanju preverjanj skladnosti za tržne standarde za sveže sadje in zelenjavo
 • Priloga 11 o zdravju živali in zootehničnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi

Za pravilno delovanje in izvajanje sporazuma  skrbi Skupni odbor za kmetijstvo, ki ga sestavljajo predstavniki pogodbenic. Izvajanje sklepov odbora po pristojnostih, kot jih določa besedilo sporazuma in njegove priloge, izvajata pogodbenici v skladu s svojimi lastnimi pravili.