Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽIVALI

 

IZVOZ ŽIVIH ŽIVALI TER ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA V CARINSKO UNIJO (RUSIJA, BELORUSIJA in KAZAHSTAN)

 

Vse spodaj navedene informacije vležeči pisavi so zgolj informativnega značaja in jih bomo dopolnili/spremenili takoj ko bodo spremenjene.

 

Živilski obrati, ki imajo dovoljenje za uvoz v RF:

Obstoječ seznam je objavljen na spletni strani Federalne službe za veterinarski in fitosanitarni nadzor. Seznam obratov, naj bi prevzele tudi ostale članice CU.

Seznam je dostopen tudi na spletni strani UVHVVR.

   

Postopek za uvrstitev na seznam obratov, ki proizvajajo živila živalskega izvora, za izvoz v CU           

Nosilec dejavnost živilskega obrata, ki proizvaja živila živalskega izvora in jih želi izvažati v RF/CU, z vlogo zaprosi pristojni Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (OU UVHVVR) za pregled obrata, glede izpolnjevanja pogojev za izvoz na področje RF/CU.  OU opravi pregled obrata ter zapisnik z ugotovitvami pošlje na Glavni urad ( GU) UVHVVR. Glavni urad na podlagi ustreznih ugotovitev pregleda, po uradni poti vlogo posreduje Federalni službi za veterinarski in fitosanitarni nadzor (Rosselkhoznadzor).

Po prejetju odgovora s strani RF, glavni urad UVHVVR obvesti nosilca dejavnosti o uvrstitvi obrata na listo ali pa o zavrnitvi le te s strani Rosselkhoznadzora.

Na UVHVVR smo pripravili dva priročnika: Priročnik za izvoz mleka in Priročnik za izvoz mesa na področje RF/CU.

 

Pregled obratov s strani komisije CU:

Zakonska podlaga za Postopek skupnih inšpekcij obratov in vzorčenje živil je v Odločbi CU št. 834, z dne 18. oktobra 2011.  

Ob pregledu inšpektorji preverijo, ali imajo nosilci dejavnosti program v skladu   z veterinarsko-sanitarnimi zahtevami in normativi CU glede, izvajanja mikrobioloških, fizikalno-kemijskih, radioloških in toksikoloških preiskav, monitoringa  ostankov škodljivih snovi, sistema dezinfekcije, poteka tehnoloških poti ter sanitarno-tehničnega  stanja  proizvodnih prostorov.

Na osnovi ugodnega izida pregleda, pristojna služba CU izda odločbo o uvrstitvi obrata na seznam podjetij iz katerih je uvoz na področje CU dovoljen. Seznam je objavljen tudi na spletni strani RF. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pa mora obrat le te v zahtevanem roku odpraviti, kar UVHVVR sporoči pristojnim oblastem.

 

Izvoz mleka in mlečnih izdelkov na področje RF: Uvrstitev podjetij na seznam Obratov za proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov po ratifikaciji pristopne pogodbe Rusije v Svetovno Trgovinsko Organizacijo (STO), ni več potrebna. To ne velja za izvoz mleka in mlečnih izdelkov v Belorusijo in Kazahstan, zato tudi RF še vedno vztraja pri uvrstitvi obrata na seznam.

 

Standardi in zakonodaja Carinske Unije  

Živali in proizvodi živalskega izvora morajo za izvoz na področje Carinske Unije izpolnjevati pogoje- Veterinarske zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja Carinske unije. Evropska Komisija, ki je tudi pogajalec v imenu EU, je na svoji spletni strani objavila enotne veterinarske zahteve v angleščini: http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm

S 1.5.2014 bosta začeli veljati odločbi CU št 67 » Technical Regulation On Safety of milk and milk products »,  ter odločba CU št 68 »Technical Regulation  On Safety of meat and meat products« . Omenjeni odločbi in ostale tehnične zahteve so prav tako dostopni na spletni strani EK. http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm

 

Neuradni prevodi standardov in zakonodaje RF v angleščino so na spletni strani:

http://ec.europa.eu/food/international/trade/rf_allfoodprod_en.htm         

- standardi za pesticide,

- SanPin 2.3.2.1078-01 za vsa živila

- SanPin 2.3.4.050-96 za proizvodnjo in prodajo ribiških proizvodov

SanPin 2.3.4.551-96  za mleko

 

Memorandumi med EU in RF 

Podpisanih je bilo kar nekaj memorandumov, ki so dostopni preko spletne strani EK:

http://ec.europa.eu/food/international/trade/eu-russia_spsissues_en.htm 

 

Najpomembnejši dokumenti so:

 

1.            Memorandum z dne 2. septembra 2004 med EU in RF o veterinarskem certificiranju živali in živalskih proizvodov, namenjenih izvozu iz EU v Rusijo

2.            Dopolnilo memoranduma o certificiranju in 4. aprila 2006**

3.            Memorandum med EU in RF o principih regionalizacije na veterinarskem področju iz 4. aprila 2006

4.            Memorandum za izvoz rib, ribiških proizvodov ter morskih sadežev iz Države članice v RF iz 18.12.2008, *ki ga je 14. januarja 2009 podpisala tudi Slovenija

 

Na  pogajanjih med EU in CU se išče možnosti za razširitev memorandumov na celotno CU torej tudi obe ostali članici.

 

 

Nadzor v živilskih obratih, ki so na seznamu za izvoz v CU/Rusko Federacijo

 

Nadzor v živilskih obratih, ki so odobreni za izvoz v RF/CU, se vrši v skladu z letnim načrtom uradnega nadzora UVHVVR. Ob pregledu se preverja izvajanje specifičnih zahtev RF/CU zakonodaje. V kolikor obrat trenutno ne vrši izvoza živil, zadošča, da se v okviru izvajanja specifičnih zahtev RF/CU zakonodaje preveri, ali ima nosilec živilske dejavnosti pripravljene ustrezne programe vzorčenja živil živalskega izvora, ki so predmet odobritve izvoza v RF/CU. Programi vzorčenja morajo upoštevati tako vrsto preiskav kot tudi frekvenco vzorčenja.

 

Postopek umaknitve obrata s seznama obratov:

 

UVHVVR je dolžna sporočati spremembe statusov obratov odobrenih za izvoz na področje RF/CU. Obrat se umakne s  seznama :

1. V primeru prenehanja dejavnosti v obratu,

2. V primeru, da ob rednem nadzoru v skladu s planom dela UVHVVR  uradni veterinar ugotovi, da obrat ne izpolnjuje več pogojev za izvoz v RF/CU, GU UVHVVR o tem obvesti Federalno službo za veterinarski in fitosanitarni nadzor, ki obrat črta iz seznama obratov, ki imajo dovoljenje za izvoz v RF/CU,

3. V primeru kršitev ugotovljenih in sporočenih s strani pristojnih oblasti v RF/CU

 

 

Veterinarska spričevala

 

Izvozno veterinarsko spričevalo (ali pred-izvozno spričevalo) za vsako pošiljko izda uradni veterinar.

Postopke je opredelil Memorandum o certificiranju (Memorandum  med EU in RF o veterinarskem certificiranju živali in živalskih proizvodov, namenjenih izvozu iz EU v RF. Bistvena zahteva certificiranja je sledljivost od živali preko vseh stopenj do živila, ki se bo izvažalo  v RF/CU. Vsaka surovina (ali predelani proizvod kot sestavina), ki se uporablja pri proizvodnji izdelka za namen izvoza v RF/CU, mora izvirati iz obrata, ki je odobren za izvoz v RF/CU. Izvor teh surovin se potrjuje z izdajo pred-izvoznega spričevala, ki ga izda uradni veterinar v državi izvora. Pred-izvozna spričevala morajo spremljati živali in surovine živalskega izvora, ki se pošiljajo iz ene v drugo državo članico.

Za pošiljke surovin med odobrenimi obrati za RF/CU znotraj Slovenije, je potrebno zagotoviti ustrezno sledljivost.

 

Nova izvozna veterinarska spričevala za določene vrste živih živali in živil živalskega izvora, ter hrano za hišne ljubljenčke in krmo za živali so v postopku usklajevanja med EU in CU. Modeli –predlogi spričeval so dostopni na spletu: http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm

 

V prehodnem obdobju dokler ne bodo nova spričevala usklajena, veljajo obstoječa spričevala med EU in RF. Istočasno pa bomo tudi sproti dodajali nova spričevala, takoj ko bodo usklajena in pripravljena. Vsa veljavna spričevala so dostopna na spletni strani UVHVVR: Vzorci veljavnih veterinarskih spričeval 

 

Prav tako so vzorci veljavnih spričeval objavljeni na spletni strani Ruske Federacije: http://fsvps.ru/fsvps/importExport/slovenia/sertificates.html?_language=en