Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVOZ V CARINSKO UNIJO

RUSIJA, BELORUSIJA, KAZAHSTAN, ARMENIJA in KIRGIZIJA

Sporazum med Rusijo, Belorusijo in Kazahstanom o formiranju Carinske unije (CU), ki je bil podpisan 27. novembra 2009 v Minsku, je stopil v veljavo 1. julija 2010, zaživel pa z januarjem 2011. V letu 2014 se je CU z novim sporazumom preimenovala v Evrazijsko carinsko unijo (ECU), od 1. januarja 2015 pa je vanjo vključeno tudi ozemlje Armenije in Kirgizije. Sporazum med drugim predvideva prosto trgovino med članicami ECU, kar posledično pomeni usklajeno zakonodajo ter enotno obliko spričevala za uvoz na teritorij ECU. Ker je to zelo obsežen projekt, je z dogovori in usklajevanjem med EU in ECU še nekaj težav. Dodatne informacije:

 • Evrazijska gospodarska komisija (EEC)
 • Evrazijska gospodarska unija (ECU)

 

Zahteve za izvoz živih živali, rastlin, živalskih in rastlinskih proizvodov oziroma živil živalskega in rastlinskega izvora so bile opredeljene v skladu s podpisanimi memorandumi po posebnih zahtevah ruskih predpisov:

Fitosanitarne uvozne zahteve za države ECU (uveljavljene v juliju 2017):

 

Standardi in zakonodaja Evrazijske carinske unije  

 

Živali, rastline in blago živalskega in rastlinskega izvora morajo za izvoz na področje Evrazisjke carinske unije izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva zakonodaja EEC. Evropska komisija, ki je tudi pogajalec v imenu EU, je na svoji spletni strani objavila predpisane zahteve (v angleščini). 

 

Neuradni prevodi ruskih standardov in zakonodaje v angleščino so na spletni strani Evropske komisije:

        

- standardi za pesticide,

- SanPin 2.3.2.1078-01 za vsa živila

- SanPin 2.3.4.050-96 za proizvodnjo in prodajo ribiških proizvodov

SanPin 2.3.4.551-96  za mleko

 

Memorandumi med EU in RF 

 

Podpisanih je bilo kar nekaj memorandumov med EU in RF, ki so dostopni preko spletne strani Evropske komisije:

 • Memorandum z dne 2. septembra 2004 o veterinarskem certificiranju živali in živalskih proizvodov, namenjenih izvozu iz EU v Rusijo in dopolnilo memoranduma o certificiranju z dne 4. aprila 2006;

 • Memorandum med EU in RF o principih regionalizacije na veterinarskem področju z dne 4. aprila 2006;

 • Memorandum za izvoz rib, ribiških proizvodov ter morskih sadežev iz Države članice v RF z dne 18.12.2008, ki ga je 14. januarja 2009 podpisala tudi Slovenija;

 • Memorandum o fitosanitarnem certificiranju rastlin in rastlinskih proizvodov z dne 5. marca 2005;

 • Memorandum o varnosti rastlinskih proizvodov glede ostankov pesticidov, nitratov in nitritov v živilih rastlinskega izvora z dne 26. marca 2008.

Na  pogajanjih med EU in CU se išče možnosti za razširitev memorandumov na celotno ECU torej tudi na Belorusijo, Kazahstan in druge države, ki pristopajo k EEC.


Kljub Memorandumu o fitosanitarnem certificiranju rastlin in rastlinskih proizvodov pa je Ruska federacija 1. julija 2013 omejila uvoz iz Evropske unije, in sicer sadike ali drug razmnoževalni material sadnih in okrasnih rastlin oziroma drevnin ter semenski in jedilni krompir, ker naj bi ne bilo zagotovljene dovolj sledljivosti in zagotovil, da je blago brez karantenskih škodljivih organizmov.

Prepoved izvoza živil v Rusko federacijo

Ruska federacija je do 31. decembra 2018 podaljšala embargo, uveden 7. avgusta 2014 z "dekretom o uporabi nekaterih posebnih ekonomskih ukrepov za zagotovitev varnosti Ruske federacije", ko je bil prepovedan izvoz kmetijskih proizvodov, surovin in živil iz Združenih držav Amerike, držav Evropske unije, Kanade, Avstralije in Norveške, na novo pa ga je uvedla za Ukrajino, Albanijo, Črno Goro, Islandijo in Lihtenštajn. Ruska vlada je 29. junija 2016 iz embarga izvzela blago, namenjeno za proizvodnjo otroške hrane: zamrznjeno goveje meso (KN 0202), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso perutnine (KN 0207) in vrtnine (KN 0710 in 0712).

 

Podrobnejši seznam živil je opredeljen s carinskimi tarifnimi številkami, zajema pa tako živila živalskega kot rastlinskega izvora:

 • goveje, prašičje in perutninsko meso, tako sveže kot ohlajeno oziroma zamrznjeno;
 • drobovinski proizvodi goveda in prašičev;
 • užitna drobno ali grobo mleta moka iz mesnih ali mesno-drobovinskih proizvodov;
 • goveja maščoba (vključno z lojem) (skupina 1501);
 • ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji;
 • mleko in mlečni izdelki, razen tistih brez laktoze;
 • klobase in podobni izdelki;
 • končni proizvodi iz žit, moke, škroba ali mleka, razen določenih aditivov;
 • druga živila na osnovi rastlinskih maščob, ki vsebujejo mleko;
 • vrtnine, tako sveže kot termično obdelane, vključno s korenovkami, krompirjem in drugimi užitnimi gomolji ter
 • sadje, tako sveže kot suho, in oreške. 

Iz prepovedi uvoza je vlada Ruske federacije že 20. avgusta 2014 izvzela določen reprodukcijski material (mladice lososa in postrvi, aditive oziroma dodatke ter nekatera semena vrtnin in semenski krompir).

 

Zaradi izgubljene tožbe pred Svetovno Trgovinsko Organizacijo (WTO spor DS475) o prepovedi izvoza svinjskega mesa in izdelkov iz svinjine zaradi afriške svinjske kuge (ASK) iz cele EU, je 5. decembra 2017 Rusija preklicala prepoved izvoza svinjine iz EU, razen s Sardinije in upravnih ozemelj držav članic EU, kjer so odkrili primere ASK (seznam v Prilogi dopisa). Prav tako je s tem pismom  preklicana tudi prepoved izvoza izdelkov iz svinjine iz cele EU – v kolikor pa se EU  proizvodni obrati nahajajo na upravnih ozemljih, kjer so bili izbruhi ASF, lahko v Rusko federacijo izvozijo gotove proizvode iz svinjine ter pripravljene proizvode, ki vsebujejo svinjino (konzerve, salame..) ter proizvode, ki vsebujejo svinjino in se uporabljajo za krmo za hišne ljubljenčke oz. za krmo za živali za krzno, predhodno obdelane s tehnologijo, ki zagotavlja uničenje virusa ASF v skladu s Poglavjem 15.1. Kodeksa OIE o zdravstvenem varstvu kopenskih živali.

 

Razlog za ruski embargo so sankcije, ki jih je Evropska unija uvedlja do Rusije leta 2014. Tako vzporedni obstoj politične prepovedi trenutno preprečuje nadaljevanje trgovine za večino izdelkov, na katere so vplivali ukrepi za ASF, ki so zdaj odpravljeni. 25. oktobra 2017 je Rusija namreč z dekretom št 1292 razširila politični embargo še na:

 • KN 0103 - prepoved  izvoza živih prašičev – razen čistopasemskih plemenskih živali;
 • KN 0206 - stranski proizvodi goveda, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, razen tistih, ki se uporabljajo v farmacevtske namene;
 • KN 0209- svinjska maščoba, ločena od pustega mesa in perutninske maščobe, ki ni drugače odtaljena ali ne ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena;
 • KN 1501- svinjska maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen maščobe iz tarifne številke 0209 ali 1503;
 • KN 1502- maščoba goveda, ovac ali koz, razen maščobe iz tarifne številke 1503;
 • KN 1503- stearin iz prašičje masti-oil, oleostearin, oleo-oil in živalsko olje, ne emulgirani ali ne pomešani ali nepripravljeni na noben drug način.

Carinske unije po svetu

Carinska unija je v sporazumu določeno ozemlje več držav brez medsebojnih carinskih obveznosti in s skupno carinsko tarifo na zunanji meji, kjer so določene vstopne točke tudi za blago, ki zapade pod sanitarne, veterinarske in fitosanitarne preglede.

 • Evropska unija (EU države članice in Andora, Monako, San Marino)
 • Evrazijska carinska unija (Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan in Ruska federacija)
 • Mercosur (Argentina, Brazilija, Paragvaj, Urugvaj, Venezuela)
 • Andska skupnost (Bolivija, Kolumbija, Ekvador in Peru)
 • Južnoafriška carinska unija (Botsvana, Lesoto, Južna Afrika, Namibija in Svaziland)
 • Vzhodnoafriška skupnost (Burundi, Kenija, Ruanda, Tanzanija in Uganda)
 • Karibska skupnost (Antikva, Bahami, Barbados, Belize, Dominikanska republika, Grenada, Gvajana, Haiti, Jamajka, Suriname, Trinidad in Tobago...)
 • Carinska unija Švica-Lihtenštajn