Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVOZ NA JAPONSKO

Izvoz mesa prašičev in izdelkov iz mesa prašičev na Japonsko

Slovenija je na podlagi interesa nosilcev dejavnosti pri pristojnih oblasteh Japonske zaprosila za dovoljenje za izvoz mesa in izdelkov iz mesa prašičev iz Slovenije na Japonsko. Po postopku izmenjave informacij ter obisku pristojnih organov Japonske v Sloveniji za preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvoz na Japonsko, smo prejeli uradno pismo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Japonske, s katerim nas obveščajo, da je uvoz tovrstnih živil mogoč, seveda ob izpolnjevanju točno določenih pogojev.

 

V skladu z definicijo ki smo jo prejeli s strani Japonske, »meso prašičev itd.«: pomeni meso in drobovino, pridobljeno od prašičev, in mesne proizvode, proizvedene iz omenjenega mesa in drobovine, kot surovine, kakor so klobase, šunka in slanina itd.

 

Japonska dovoli uvoz mesa in izdelkov iz mesa prašičev le iz določenih obratov, ki izpolnjujejo posebne pogoje za izvoz na Japonsko. Ti obrati morajo v svoj načrt notranjih kontrol vključiti posebne zahteve, ki so zahtevane za uvoz na Japonsko. O izpolnjevanju pogojev morajo ti obrati predhodno pred izvozom obvestiti Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Seznam obratov, ki so izkazali interes si lahko ogledate tukaj.

 

Ti obrati morajo med drugim izpolnjevati posebne zahteve glede izvora prašičev oz. mesa prašičev.  Potrebno je zagotoviti, da so prašiči od katerih izvira meso, slovenskega izvora, oziroma izvirajo iz držav, ki so na seznamu za izvoz na Japonsko; t.i. tretje države, proste bolezni. To so države ali območja, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Japonske odobri za izvoz mesa prašičev itd., na Japonsko. Posodobljeni seznam t.i. tretjih držav, prostih bolezni, je dostopen na uradni spletni strani japonskega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (MKGR) na naslednji povezavi URL:

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html 

 

Izvoz izdelkov iz mesa prašičev, ki vsebujejo goveja čreva, na Japonsko trenutno ni mogoč. 

 

Pomembno: zaradi posebnih zahtev pristojnih organov Japonske, je v primeru da bi nosilci dejavnosti želeli kot surovino uporabljati meso prašičev iz druge države Evropske Unije, razen Slovenije, potrebno predhodno urediti postopek med Slovenijo in to državo, saj Japonska zahteva dodatne zahteve glede potrjevanja garancij kot veljajo za trgovanje z mesom prašičev med državami članicami Evropske Unije (pogoji original; pogoji neuradni prevod).

 

Pošiljke mesa in izdelkov iz mesa prašičev mora pri izvozu na Japonsko spremljati predpisano veterinarsko spričevalo za izvoz, ki ga izda uradni veterinar Območnega urada UVHVVR. Več informacij: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/izvoz/veterinarska_izvozna_spricevala/