Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVOZ

Carinske kode

TARIC je informacijski sistem za izračun carinskih dajatev in informiranje o trgovinskih ukrepih, ki uporablja tarifne oznake blaga v mednarodnem prometu. Uporaba TARIC kode je obvezna v trgovini s tretjimi državami in je del globalno harmoniziranega sistema. 

 

Do osnovnega iskalnika TARIC kod, oznak držav in carinskih predpisov je dostop prost, medtem ko je za izračune in ukrepe dostop mogoč na Carinski upravi RS s kvalificiranim digitalnim potrdilom in geslom.

 

Oznaka TARIC ima 10 do 22 mest, za splošno rabo pri mednarodnem trgovanju z živalmi, rastlinami ter živalskimi in rastlinskimi proizvodi pa je potrebno poznati prvih 8-10:

  • (1-6) HS tarifna številka (1-2 je oznaka poglavja harmoniziranega sitema),
  • (7-8) KN oznaka (oznaka kombinirane nomenklature),
  • (9-10) Podštevilka TARIC.

Vsebinsko je kombinirana nomenklatura(KN) razdeljena na poglavja, oddelke in na približno 10.000 tarifnih oznak. Objavi se vsako leto oktobra za naslednje leto v uradnem listu EU.

 

EU iskalnik zahtev za izvoz na tuje trge

Evropska komisija je pripravila spletno storitev, ki je v pomoč pri iskanju načina za vstop na tuje trge izven Evropske unije. S pomočjo aplikacije za posamezno namembno državo izveste glede na tarifno skupino blaga zahteve za:

  • veljavne tarife (omogoča izračun končne cene),
  • uvozne formalnosti (obrazci in dokumenti, ki jih je treba izpolniti),
  • posebne zahteve za živali, rastline in drugo blago, ki zapade sanitarno-fitosanitarnim predpisom in zahtevam varne hrane,
  • pravila o poreklu blaga in
  • možnosti uvoza v Evropsko unijo.

Preizkusite "Market access database". Za pomoč je na voljo video posnetek.

 

Portal "Izvozno okno"

Za mala in srednje velika podjetja oziroma za vse, ki vstopajo na tuje trge je lahko v pomoč portal Izvozno okno, ki ga vzdržuje javna agencija na področju internacionalizacije SPIRIT Slovenija.

 

Izvoznikom pomagajo pri prvih korakih na tujih trgih z izobraževanjem za mednarodno poslovanje, z izvoznim svetovanjem, opravljajo tržne raziskave in pri vključevanju na sejme, poslovne klube in gospodarske delegacije.

 

Portal nudi sistem zbiranja in posredovanja zunanje-trgovinskih informacij ter svetovanje podjetjem pri vprašanjih, vezanih na internacionalizacijo. Zbirka informacij o poslovnem okolju 53 držav (v slovenščini).

Izvoz v Avstralijo

BICON je zbirka podatkov avstralskega ministrstva za kmetijstvo z uvoznimi zahtevami. Vsebuje avstralske uvozne pogoje za več kot 20.000 rastlin, živali, mikroorganizmov, mineralov in izdelkov za humano uporabo.

 

Če želite iskati po zbirki BICON, vnesite vrsto blaga v ustrezno iskalno polje (angl.). Za bolj specifično iskanje lahko izberete državo porekla in / ali končno uporabo blaga.

 

Zbirka podatkov se nanaša na uvozne karantenske zahteve, pa še te so le informativne narave. Dolžnost uvoznika v Avstralijo je, da zagotovi izpolnjevanje ostalih zahtev s področja varne hrane ter zdravstvenih, carinskih in drugih predpisov.

Izvoz v Avstralijo in Novo Zelandijo - POZOR

Avstralsko ministrstvo za kmetijstvo in novozelandsko ministrstvo za primarno industrijo sta uvedla skupno shemo za odobritve tretiranja izvoznih pošiljk različnega blaga v državah izvoznicah v Evropi in Severni Ameriki, kjer se v naravi širi nova invazivna vrsta rastlinskih stenic Halyomorpha halys - marmorirana smrdljivka.

 

Ukrepi so sezonskega značaja: v obdobju od 1. septembra 2019 do vključno 30. aprila 2020 bodo ob prispetju v Avstralijo preverjali zahteve glede tretiranja in pregledov pošiljk, odpremljenih kot morski tovor (z ladjo) iz držav s tveganjem vnosa marmorirane smrdljivke, med katerimi je tudi Slovenija.

 

Seznam proizvodov oziroma blaga označenega s HS tarifnimi številkami se sproti posodablja na spletni strani avstralskega pristojnega organa. Napovedujejo, da bodo za nekatero blago visokega tveganja morda nekatere klasifikacije z nižjimi tarifami kodami KN izločene, če bo to primerno. Polni seznam KN kod, predlaganih za sezono 2019–20, je na voljo na spletni strani avstralskega ministrstva za kmetijstvo.

Na prvem seznamu za obvezno tretiranje je naslednje blago z velikim tveganjem:
    36 - Eksploziv; pirotehnični izdelki; vžigalice; piroforne zlitine; nekateri gorljivi pripravki
    44 - Les in leseni izdelki; lesno oglje
    45 - Pluta in izdelki iz plute
    57 - Preproge in druga tekstilna talna prekrivala
    68 - Izdelki iz kamna, mavca, cementa, azbesta, sljude ali podobnih materialov
    69 - Keramični izdelki - vključno s podpoglavji I in II
    70 - Steklo in stekleni izdelki
    72 - Železo in jeklo - vključno s podpoglavji I, II, III, IV
    73 - Izdelki iz železa ali jekla
    74 - Baker in izdelki iz njega
    75 - Nikelj in izdelki iz njega
    76 - Aluminij in izdelki iz aluminija
    78 - Svinec in izdelki iz njega
    79 - Cink in cinkovi izdelki
    80 - Kositer in kositrni izdelki
    81 - Druge navadne kovine; njihovi izdelki
    82 - Orodja, pripomočki, jedilni pribor, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin
    83 - Razni izdelki iz navadnih kovin
    84 - Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli
    85 - Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka, aparati za snemanje in reprodukcijo televizijske slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
    86 - Železniške ali tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški ali tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanska (vključno elektromehanska) oprema za prometno signalizacijo vseh vrst
    87 - Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
    88 - Zrakoplovi, vesoljska plovila in njihovi deli
    89 - Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije
    93 - Orožje in strelivo; njihovi deli in pribor

 

Tretiranje pošiljk zgoraj navedenega blaga lahko opravijo le s strani Avstralije odobreni izvajalci. V Luki Koper je za toplotno tretiranje že odobren izvajalec DDD d.o.o. Koper. Za izvajanje fumigacije je pridobil tudi biocidno registracijo fumigantov na osnovi sulfuril fluorida, ki jih Avstralija in Nova Zelandija edine štejeta za dovolj učinkovite za preprečevanje kontaminacije pošiljk z marmorirano smrdljivko.


V akciji obveščanja je Avstralija pripravila informativni letak z opisi možnosti uvoza po 1. septembru 2019. Posebej opozarjajo, da če zgoraj naveden pošiljke ne bodo tretirane ali pa jih bo tretiral neodobren izvajalec, bo njihov uvoz zavrnjen (velja tako za Avstralijo kot Novo Zelandijo).

 

Ukrepe uradnih pregledov bodo izvajali tudi na drugi skupini tveganih pošiljk naslednjega blaga:
    5 - Sol; žveplo; zemljine in kamen; materiali za omete, apno in cement
    26 - Rude, žlindra in pepel
    27 - Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski
    28 - Anorganske kemikalije; organske ali anorg.spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin, radioaktivnih elementov ali izotopov - vključno s podpog. I, II, III, IV in V
    29 - Organske kemikalije - vključno s podpoglavji I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIII \ t
    31 - Gnojila
    38 - Razni kemični proizvodi
    39 - Umetne mase in izdelki iz plastičnih mas - - vključno s podpoglavji I in II
    40 - Guma in izdelki iz gume
    46 - Izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki
    47 - Celuloza iz lesa ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirja ali kartona za odpadke in ostanke
    48 - Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
    49 - Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi izdelki tiskarske industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti
    56 - Vata, klobučevina in netkani materiali; posebne preje; vrvice, vrvi, vrvi in kabli ter izdelki iz njih

Za blago v tej drugi skupini tveganih pošiljk ne zahtevajo obveznega tretiranja, ampak samo zagotovitev pošiljk brez živih insektov, kar naj bi zagotavljali uvozniki in izvozniki blaga in to tudi potrdili z dokumenti.

 

Tudi vse ostalo blago, ki ni našteto kot rizično zaradi marmorirane smrdljivke, pa mora biti ob uvozu v Avstralijo in Novo Zelandijo brez njih ali drugih karantneskih organizmov. Na vsem drugem blagu opravljajo naključne fitosanitarne preglede.