Skoči na vsebino

IZVOZ

Carinske kode

TARIC je informacijski sistem za izračun carinskih dajatev in informiranje o trgovinskih ukrepih, ki uporablja tarifne oznake blaga v mednarodnem prometu. Uporaba TARIC kode je obvezna v trgovini s tretjimi državami in je del globalno harmoniziranega sistema. 

 

Do osnovnega iskalnika TARIC kod, oznak držav in carinskih predpisov je dostop prost, medtem ko je za izračune in ukrepe dostop mogoč na Carinski upravi RS s kvalificiranim digitalnim potrdilom in geslom.

 

Oznaka TARIC ima 10 do 22 mest, za splošno rabo pri mednarodnem trgovanju z živalmi, rastlinami ter živalskimi in rastlinskimi proizvodi pa je potrebno poznati prvih 8-10:

  • (1-6) HS tarifna številka (1-2 je oznaka poglavja harmoniziranega sitema),
  • (7-8) KN oznaka (oznaka kombinirane nomenklature),
  • (9-10) Podštevilka TARIC.

Vsebinsko je kombinirana nomenklatura(KN) razdeljena na poglavja, oddelke in na približno 10.000 tarifnih oznak. Objavi se vsako leto oktobra za naslednje leto v uradnem listu EU.

 

EU iskalnik zahtev za izvoz na tuje trge

Evropska komisija je pripravila spletno storitev, ki je v pomoč pri iskanju načina za vstop na tuje trge izven Evropske unije. S pomočjo aplikacije za posamezno namembno državo izveste glede na tarifno skupino blaga zahteve za:

  • veljavne tarife (omogoča izračun končne cene),
  • uvozne formalnosti (obrazci in dokumenti, ki jih je treba izpolniti),
  • posebne zahteve za živali, rastline in drugo blago, ki zapade sanitarno-fitosanitarnim predpisom in zahtevam varne hrane,
  • pravila o poreklu blaga in
  • možnosti uvoza v Evropsko unijo.

Preizkusite "Market access database". Za pomoč je na voljo video posnetek.

 

Portal "Izvozno okno"

Za mala in srednje velika podjetja oziroma za vse, ki vstopajo na tuje trge je lahko v pomoč portal Izvozno okno, ki ga vzdržuje javna agencija na področju internacionalizacije SPIRIT Slovenija.

 

Izvoznikom pomagajo pri prvih korakih na tujih trgih z izobraževanjem za mednarodno poslovanje, z izvoznim svetovanjem, opravljajo tržne raziskave in pri vključevanju na sejme, poslovne klube in gospodarske delegacije.

 

Portal nudi sistem zbiranja in posredovanja zunanje-trgovinskih informacij ter svetovanje podjetjem pri vprašanjih, vezanih na internacionalizacijo. Zbirka informacij o poslovnem okolju 53 držav (v slovenščini).

Izvoz v Avstralijo

BICON je zbirka podatkov avstralskega ministrstva za kmetijstvo z uvoznimi zahtevami. Vsebuje avstralske uvozne pogoje za več kot 20.000 rastlin, živali, mikroorganizmov, mineralov in izdelkov za humano uporabo.

 

Če želite iskati po zbirki BICON, vnesite vrsto blaga v ustrezno iskalno polje (angl.). Za bolj specifično iskanje lahko izberete državo porekla in / ali končno uporabo blaga.

 

Zbirka podatkov se nanaša na uvozne karantenske zahteve, pa še te so le informativne narave. Dolžnost uvoznika v Avstralijo je, da zagotovi izpolnjevanje ostalih zahtev s področja varne hrane ter zdravstvenih, carinskih in drugih predpisov.