Skoči na vsebino

MEDNARODNA KONVENCIJA O VARSTVU RASTLIN

IPPC - Mednarodna konvencija o varstvu rastlin - je mednarodna pogodba s poslanstvom zagotavljanja usklajenega in učinkovitega ukrepanja za preprečevanje in nadzor vnosa in širjenja škodljivih organizmov z mednarodnimi premiki rastlinskega blaga in ljudi. IPPC zadeva tudi vozila, letala in plovila, zabojnike, skladišča, tla in druge predmete, kot je lesen pakirni material, ki lahko vsebuje ali širi rastlinske škodljive organizme.

 

IPPC je deponirana pri generalnem direktorju Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO) od njenega sprejetja leta 1951. IPPC določa okvir in forum za mednarodno sodelovanje, usklajevanje in tehnične izmenjave med 182 pogodbenicami in njihovimi nacionalnimi organizacijami za varstvo rastlin.

 

IPPC izvaja Komisija za fitosanitarne ukrepe (CPM), ki je odgovorna za razvoj in izvajanje mednarodnih standardov za fitosanitarne ukrepe (ISPM). Standardi ISPM, CPM smernice in CPM priporočila so priznani kot podlaga za fitosanitarne ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini članice Svetovne trgovinske organizacije v skladu s Sporazumom o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (Sporazum WTO-SPS).

 

Standardi ISPM niso pravno zavezujoči, ampak to postanejo, ko države sprejmejo zahteve v svojo nacionalno zakonodajo. Kontaktna točka IPPC na NPPO je pravi naslov za zahtevke za podrobnejše informacije glede posebnih uvoznih zahtev v državi uvoznici.

Varstvo svetovnih rastlinskih virov pred škodljivimi organizmi

IPPC določa nekatere vrste informacij, o katerih so države dolžne poročati drugim pogodbenicam, sekretariatu IPPC in regionalnim organizacijam - EPPO:

 

IPPC kontaktna točka Slovenije:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za mednarodne zadeve

  Dunajska cesta 22, SI – 1000 Ljubljana

  T: +386 (0)1 300 13 18

  F: +386 (0)1 300 13 56

  E: vlasta.knapic(at)gov.si                            Prenesi IPPC koledar za 2018

Poudarki dela - sekretar IPPC, Jingyuan Xia

IPPC konvencija je v letu 2017 (poročilo) praznovala 65. obletnico začetka veljavnosti konvencije pod geslom letne teme "Zdravje rastlin in lajšanje trgovine". Med strateškimi IPPC temami, ki so v programu do leta 2020, se je lanska udejanila s številnimi aktivnostmi, med drugim:

2018 prihaja kot še eno pomembno leto za IPPC, saj bo to leto osredotočeno na izvajanje teme "Zdravje rastlin in varstvo okolja", ki še posebej poudarja pomen preventivnih karantenskih ukrepov kot prvega koraka v integriranem in sonaravnem varstvu rastlin. Sekretariat IPPC računa na stalno podporo držav in predanost pri krepitvi izvedbe IPPC delovnega programa.

 

IPPC Komisija za fitosanitarne zadeve kot glavni organ konvencije zaseda od 16. do 20. aprila 2018 v Rimu.