Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNA KONVENCIJA O VARSTVU RASTLIN

IPPC - Mednarodna konvencija o varstvu rastlin - je mednarodna pogodba s poslanstvom zagotavljanja usklajenega in učinkovitega ukrepanja za preprečevanje in nadzor vnosa in širjenja škodljivih organizmov z mednarodnimi premiki rastlinskega blaga in ljudi. IPPC zadeva tudi vozila, letala in plovila, zabojnike, skladišča, tla in druge predmete, kot je lesen pakirni material, ki lahko vsebuje ali širi rastlinske škodljive organizme.

 

IPPC je deponirana pri generalnem direktorju Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO) od njenega sprejetja leta 1951. IPPC določa okvir in forum za mednarodno sodelovanje, usklajevanje in tehnične izmenjave med 182 pogodbenicami in njihovimi nacionalnimi organizacijami za varstvo rastlin.

 

IPPC izvaja Komisija za fitosanitarne ukrepe (CPM), ki je odgovorna za razvoj in izvajanje mednarodnih standardov za fitosanitarne ukrepe (ISPM). Standardi ISPM, CPM smernice in CPM priporočila so priznani kot podlaga za fitosanitarne ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini članice Svetovne trgovinske organizacije v skladu s Sporazumom o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (Sporazum WTO-SPS).

 

Standardi ISPM niso pravno zavezujoči, ampak to postanejo, ko države sprejmejo zahteve v svojo nacionalno zakonodajo. Kontaktna točka IPPC na NPPO je pravi naslov za zahtevke za podrobnejše informacije glede posebnih uvoznih zahtev v državi uvoznici.

                                        

Mednarodno leto zdravja rastlin 2020

Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 razglasila leto 2020 za leto priznavanja in varstva zdravja rastlin. S tem je vlade držav članic kot tudi Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter Sekretariat Mednarodne konvencije za varstvo rastlin (IPPC), s sedežem pri FAO, zavezala k proaktivnemu delovanju.

 

V letu 2020 se pričakuje povečanje ozaveščenosti javnosti in odločevalcev o politikah, o pomembnosti zdravja rastlin in o potrebi po varstvu zdravja rastlin za doseganje Ciljev trajnostnega razvoja.

 

Trenutno je zaradi rastlinskih bolezni in škodljivcev vsako leto izgubljenih do 40 odstotkov svetovnih prehranskih pridelkov. Svetovno gospodarstvo vsako leto samo zaradi bolezni rastlin utrpi gospodarsko škodo okoli 220 milijard ameriških dolarjev, zaradi invazivnih insektov pa okoli 70 milijard ameriških dolarjev.


»Mednarodno leto zdravja rastlin je ključna pobuda za osvetlitev pomembnosti zdravih rastlin za izboljšanje varnosti hrane, za varstvo okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti, in za krepitev gospodarskega razvoja,« je poudaril visoki predstavnik IPPC, Jingyuan Xia.


»Kljub naraščajočim vplivom škodljivih organizmov na rastline obstajajo omejeni viri za reševanje tega problema. Upamo, da bo to novo Mednarodno leto zdravja rastlin sprožilo obsežno svetovno sodelovanje pri podpori politik za varstvo zdravja rastlin na vseh ravneh, in da bo vse to bistveno prispevalo k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja,« je dodal.

 

Določitev leta za varstvo zdravja rastlin je predsedujočemu organu Mednarodne konvencije za varstvo rastlin (IPPC) že v letu 2015 prva predlagala Finska. Julija 2017 je Konferenca FAO sprejela resolucijo v podporo tega predloga. »Škodljivi organizmi in bolezni nimajo potnih listov niti ne upoštevajo zahtev za priseljevanje, zato je preprečevanje širjenja takih organizmov v veliki meri mednarodna odgovornost, ki zahteva sodelovanje vseh držav. Zato je Finska predlagala, da se leto 2020 razglasi za Mednarodno leto zdravja rastlin,« je povedal Jari Leppä, finski minister za kmetijstvo in gozdarstvo.


Generalna skupščina ZN je zaprosila Organizacijo FAO in Sekretariat IPPC, da prevzameta vodilno vlogo pri usmerjanju dejavnosti, ter pozvala vlade držav, civilno družbo ter zasebni sektor, da se aktivno udeležijo na svetovni, regionalni in nacionalni ravni. Mednarodna konferenca o zdravju rastlin bo med tisoči dogodkov na temo zdravja rastlin, ki se bodo odvijali po vsem svetu, skozi vse leto 2020. 

 

Slovenija se je pridružila 48 državam, ki so prve podprle predlog Finske, da se leto 2020 posveti ozaveščanju o pomembnosti zdravih rastlin in njihovem prispevku k doseganju ciljev trajnostnega razvoja družbe. Preko aktivnosti skozi vse leto bi bilo tako mogoče ozavestiti laično in strokovno javnost ter pristopiti k razvoju učinkovitejših nacionalnih, regionalnih in globalnih politik, struktur in mehanizmov preprečevanja vnosa novih rastlinskih bolezni in škodljivcev, pa tudi neželenih škodljivih rastlin.

 

Med naloge UVHVVR, ki je osrednji nacionalni pristojni organ za varstvo rastlin v Sloveniji, spadajo tudi ukrepi proti vnosu v državo nevarnih škodljivih organizmov, ki napadajo rastline. UVHVVR bo aktivno sodelovala pri soustvarjanju vsebin leta 2020, zlasti pri izboljševanju ozaveščenosti ljudi o pomenu zdravja rastlin. K sodelovanu so vabljeni vse organizacije, ki delujejo na področju varstva rastlin, vse okoljske organizacije ter vsi strokovnjaki z zadevnih področij, da prispevajo svoje predloge o dogodkih, ki bi jih organizirali v letu 2020 za obeleženje mednarodnega leta zdravja rastlin v Sloveniji.

 

Zdrave rastline so temelj vsega življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane. Rastlinski škodljivi organizmi ter rastlinske bolezni uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane ter zvišujejo ceno hrane. Trajnostno zdravje rastlin varuje okolje, gozdove ter biotsko raznovrstnost pred rastlinskimi škodljivimi organizmi, zmanjšuje učinke klimatskih sprememb, in podpira napore za prenehanje lakote, podhranjenosti in revščine.


IPPC je mednarodna pogodba, ki je bila uveljavljena leta 1952 in predstavlja okvir za varovanje svetovnih rastlinskih virov pred škodo, ki jo povzročajo škodljivi organizmi. Trenutno ima 183 držav pogodbenic.

                                            

Mednarodno leto zdravja rastlin / International Year of Plant Health bo potekalo v letu 2020 in se pričakuje, da bo izboljšalo ozaveščenost ljudi o pomembnosti zdravih rastlin ter o doseganju Ciljev trajnostnega razvoja.

 

Cilji mednarodnega leta zdravja rastlin – skladni s cilji FAO:

Omogočanje trajnostnega kmetijstva in s tem povečanje svetovne preskrbe s hrano s preprečevanjem širjenja bolezni in škodljivcev.

Varstvo okolja, gozdov in biotske raznovrstnosti pred rastlinskimi škodljivimi organizmi in s tem prispevek k preprečevanju izgube biotske raznovrstnosti.

Olajšanje gospodarskega in trgovinskega razvoja s spodbujanjem globalno usklajenih znanstveno utemeljenih fitosanitarnih ukrepov.

Spodbujanje krepitve globalnih, regionalnih in nacionalnih prizadevanj za zdravje rastlin zaradi povečanja trgovine in novih tveganj škodljivih organizmov zaradi podnebnih sprememb.

 

Povečanje globalnih, regionalnih in nacionalnih virov za politike in sisteme zdravstvenega varstva rastlin.

 

Zaveze za trajnostno financiranje nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva rastlin.

 

 

 

 

Oglejte si video film o Mednarodnem letu zdravja rastlin / International Year of Plant Health video
Podatkovni list: »Podprite Mednarodno leto zdravja rastlin« / “Championing an International Year of Plant Health
Spletna stran IPPC - novice

Spletna stran Mednarodno leto zdravja rastlin

 

Povezane vsebine mednarodnih organizacij:

WTO, World Trade Organisation: SPS, TBT, FTA

OIE, World Organisation for Animal Health

FAO, Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

IPPC, International Plant Protection Convention

Codex Alimentarius – Food Safety

 

OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development

 

Varstvo svetovnih rastlinskih virov pred škodljivimi organizmi

 

IPPC določa nekatere vrste informacij, o katerih so države dolžne poročati drugim pogodbenicam, sekretariatu IPPC in regionalnim organizacijam - EPPO:

 

IPPC kontaktna točka Slovenije:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za mednarodne zadeve

  Dunajska cesta 22, SI – 1000 Ljubljana

  T: +386 (0)1 300 13 18

  F: +386 (0)1 300 13 56

  E: fito-import.uvhvvr(at)gov.si                            IPPC leto rasti 2019

 

Poudarki dela - sekretar IPPC, Jingyuan Xia

 

IPPC konvencija je v letu 2017 (poročilo) praznovala 65. obletnico začetka veljavnosti konvencije pod geslom letne teme "Zdravje rastlin in lajšanje trgovine". Med strateškimi IPPC temami, ki so v programu do leta 2020, se je lanska udejanila s številnimi aktivnostmi, med drugim:

Leto 2018 je bilo osredotočeno na izvajanje teme "Zdravje rastlin in varstvo okolja", ki je še posebej poudarjala pomen preventivnih karantenskih ukrepov kot prvega koraka v integriranem in sonaravnem varstvu rastlin.

 

2019 prihaja kot še eno pomembno leto za IPPC, saj bo to leto osredotočeno na izvajanje teme "Zdravje rastlin in razvoj zmogljivosti", ki še posebej opozarja na razkorak med naraščajočimi potrebami izvajanja ukrepov proti vnosu novih karantenskih škodljivih organizmov in zmogljivostmi služb za varstvo rastlin. Sekretariat IPPC računa na stalno podporo držav in predanost pri krepitvi izvedbe IPPC delovnega programa in varstva rastlin nasploh. Pričakujemo polno delovanje mednarodnega vozlišča za elektronsko izmenjavo spričeval, ki spremljajo pošiljke rastlin v mednarodni trgovini, razvoj novih standardov za tipične vrste blaga in povečano osveščanje javnosti na tveganja za zdravje rastlin.

 

IPPC Komisija za fitosanitarne zadeve kot glavni organ konvencije zaseda od 1. do 5. aprila 2019 v Rimu. V tednu 22.-29. junija 2019 pa poteka 41. zasedanje Konference FAO v Rimu.