Skoči na vsebino

EFSA - ''OSNOVNO POSLANSTVO JE ZAGOTAVLJANJE VARNE HRANE V EVROPI''

 

 

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je bila ustanovljena januarja 2002 po številnih krizah v živilskem sektorju konec devetdesetih let prejšnjega stoletja kot neodvisen znanstveni vir svetovanja in obvestil o tveganjih, povezanih z živilsko verigo. Agencija je bila oblikovana kot del celovitega programa za izboljšanje varnosti živil v Evropski uniji, zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov ter ponovno vzpostavitev in ohranitev zaupanja v oskrbo s hrano v Evropski uniji.


Za učinkovito obvladovanje obsežnega področja varnosti živil in krme je bistveno dobro sodelovanje, zato je Upravni odbor EFSA sprejel strategijo sodelovanja med državami članicami in agencijo, ki zahteva, da vsaka država članica določi informacijsko točko, ki bo odgovorna za organizacijo in koordinacijo dela na področju ocene tveganja na nacionalni ravni ter vključena v pripravo in implementacijo delovnega programa EFSA.


V Sloveniji je sporazum o vzpostavitvi informacijske točke za EFSA podpisalo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. EFSA informacijska točka deluje na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Več informacij...

 

 

 

EFSA informacijska točka

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo

in varstvo rastlin

Sektor za mednarodne zadeve


Dunajska cesta 22, SI – 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 300 13 30
F: +386 (0)1 300 13 56
E:
efsa.mkgp(at)gov.si