Skoči na vsebino

″CODEX ALIMENTARIUS – VARNA, DOBRA HRANA ZA VSE – POVSOD!″

 

Z namenom oblikovanja mednarodnih standardov za varnost in kakovost hrane je bila leta 1963 ustanovljena Codex Alimentarius komisija (CAC), ki je skupni organ FAO (Food and Agriculture Organization) in WHO (World Health Organization), in ima danes že 188 članov (187 držav, Evropska unija). Slovenija je članica od leta 1993, Codex kontaktna točka je MKGP: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.   

Codex Alimentarius je zbirka pravno neobvezujočih mednarodnih standardov za živila, smernic, priporočil in dobrih praks, namenjenih pridelovalcem in predelovalcem hrane, državnim organom ter potrošnikom. Ti standardi so uveljavljeni na področju Svetovne trgovinske organizacije kot mednarodna merila za varnost živil. To so minimalni standardi, katerim morajo ustrezati živila, da so zagotovljene ustrezna raven varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov ter poštene prakse pri trgovanju z živili na svetovnem trgu.

 

Več informacij...

 

 

Codex kontaktna točka

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo

in varstvo rastlin

Sektor za mednarodne zadeve
 

Dunajska cesta 22, SI – 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 300 13 30
F: +386 (0)1 300 13 56
E:
codex.mkgp(at)gov.si