Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJA IN POSEBNA DOVOLJENJA

 

Dovoljenja in posebna dovoljenja na področju krme

                              

 1. Dovoljenja in posebna dovoljenja povezana z prepovedjo uporabe določenih proizvodov živalskega izvora

 

Priloga IV Uredbe 999/2001 ES določa zelo stroga pravila glede skladiščenja, proizvodnje uporabe določenih proizvodov živalskega porekla pri rejnih živalih. Podrobneje so ta pravila opisana v poglavju »Prepoved krmljenja«.

DČ v nekaterih primerih lahko dovolijo odstope od teh strogih pravil. Dovoljena odstopanja v RS glede skladiščenja, proizvodnje in uporabe (krmljenja) določenih proizvodov živalskega izvora (predelani živalski proteini iz neprežvekovalcev, krvni proizvodi neprežvekovalcev, dikalcijev fosfat živalskega porekla in/ali trikalcijev fosfat živalskega izvora, ter mlečni nadomestki z ribjo moko za neodstavljene prežvekovalce) so določena v 10. členu Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 74/13, 37/2014, 4/2016, 63/2016). Če želi kmetijsko gospodarstvo ali nek drug nosilec dejavnosti poslovanja s krmo uporabljati proizvod, katerega uporaba je omejena mora pred tem pridobiti dovoljenje ali posebno dovoljenje Uprave.

Za izvajanje določenih dejavnosti poslovanja s krmo se poleg registracije ali odobritve obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo in kmetijskih gospodarstev zahteva še dovoljenje oz. posebno dovoljenje Uprave.

 

  1. Kmetijska gospodarstva

 

Za kmetijska gospodarstva se v skladu s Prilogo IV, Uredbe 999/2001 ES in 10(1) členom Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 74/13, 37/2014, 4/2016, 63/2016) zahteva dovoljenje Uprave za naslednje dejavnosti:

 • skladiščenje in uporabo mlečnih nadomestkov z ribjo moko na kmetijskem gospodarstvu, na katerem se vzreja prežvekovalce
 • skladiščenje in uporaba ribje moke v obliki posamičnega krmila za lastno proizvodnjo  krmnih mešanic z ribjo moko za neprežvekovalce na kmetijskem gospodarstvu, ki redi le neprežvekovalce
 • skladiščenje in uporaba dikalcijevega fosfata in/ali trikalcijevega fosfata živalskega izvora v obliki posamičnega krmila za lastno proizvodnjo krmnih mešanic z dikalcijevim fosfatom in/ali trikalcijevim fosfatom živalskega izvora za neprežvekovalce na kmetijskem gospodarstvu, ki redi le neprežvekovalce
 • skladiščenje in uporaba krvnih proizvodov neprežvekovalcev v obliki posamičnih krmil za lastno proizvodnjo krmnih mešanic iz krvnih proizvodov neprežvekovalcev v na kmetijskem gospodarstvu, ki ne redi prežvekovalcev
 • skladiščenje in uporaba predelanih živalskih beljakovin neprežvekovalcev kot posamičnega krmila za proizvodnjo krmnih mešanic za živali iz ribogojstva, na kmetijskem gospodarstvu, ki ne goji drugih vrst rejnih živali, ki jim ta krma ni namenjena
 • skladiščenje in uporaba predelanih živalskih beljakovin insektov kot posamičnega krmila za proizvodnjo krmnih mešanic za živali iz ribogojstva, na kmetijskem gospodarstvu, ki ne goji drugih vrst rejnih živali, ki jim ta krma ni namenjena

 

Za kmetijska gospodarstva se v skladu s Prilogo IV, Uredbe 999/2001 ES in 10(2) členom Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 74/13, 37/2014, 4/2016, 63/2016) zahteva posebno dovoljenje Uprave za naslednje dejavnosti:

 • skladiščenje in uporabo krmnih mešanic, ki vsebujejo ribjo moko in/ali dikalcijev fosfat živalskega izvora in/ali trikalcijev fosfat živalskega izvora in/ali krvne proizvode neprežvekovalcev, na kmetijskem gospodarstvu, kjer se vzreja prežvekovalce in neprežvekovalce (mešane kmetije)
 • skladiščenje in uporabo krmnih mešanic, ki vsebujejo ribjo moko,  di in/ali tri-kalcijev fosfat živalskega izvora, krvne proizvode neprežvekovalcev, predelane živalske beljakovine neprežvekovalcev (ki niso ribja moka in predelane živalske beljakovine insektov) in predelane živalske beljakovine insektov, za živali iz ribogojstva, na kmetijskem gospodarstvu, kjer se vzreja tudi vrste rejnih živali, ki jim ta krma ni namenjena.
  1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo (NPDK)

 

Dovoljenje Uprave se v skladu s Prilogo IV, Uredbe 999/2001 ES in 10(1) členom in Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in preventivo transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL RS št. 74/13) zahteva za nosilce dejavnosti poslovanja s krmo, ki opravljajo naslednje dejavnosti :

 • proizvodnja krmnih mešanic z ribjo moko v obratih, ki ne proizvajajo krme za prežvekovalce
 • proizvodnjo mlečnih nadomestkov z ribjo moko, ki so namenjeni mladim prežvekovalcem pred odstavitvijo, v obratih, ki ne proizvajajo druge krme za prežvekovalce
 • proizvodnja krmnih mešanic iz dikalcijevega fosfata ali trikalcijevega fosfata živalskega izvora v obratih, ki ne proizvajajo krme za prežvekovalce
 • proizvodnja krmnih mešanic iz krvnih proizvodov neprežvekovalcev v obratih, ki ne proizvajajo krme za prežvekovalce
 • proizvodnja krmnih mešanic s predelanimi živalskimi proteini neprežvekovalcev (ki niso ribja moka) za živali iz ribogojstva, v obratih, ki ne proizvajajo krme za prežvekovalce ali za druge rejne živali, ki jim ta krma ni namenjena.
 • proizvodnja krmnih mešanic s predelanimi živalskimi proteini insektov za živali iz ribogojstva, v obratih, ki ne proizvajajo krme za prežvekovalce ali za druge rejne živali, ki jim ta krma ni namenjena

 

Posebno dovoljenje Uprave se v skladu s Prilogo IV, Uredbe 999/2001 ES in 10(2) členom in Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in preventivo transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL RS št. 74/13) zahteva za nosilce dejavnosti poslovanja s krmo, ki opravljajo naslednje dejavnosti:

 • proizvodnjo krmnih mešanic z ribjo moko v obratih, ki proizvajajo tudi krmo za prežvekovalce
 • proizvodnjo krmnih mešanic iz dikalcijevega fosfata ali trikalcijevega fosfata živalskega izvora v obratih, ki proizvajajo tudi krmo za prežvekovalce
 • proizvodnjo krmnih mešanic iz krvnih proizvodov neprežvekovalcev v obratih, ki proizvajajo tudi krmo za prežvekovalce
 • proizvodnjo krmnih mešanic za živali iz ribogojstva, v obratih, ki proizvajajo tudi krmo za druge živalske vrste (razen kožuharje), z uporabo predelanih živalskih beljakovin (ki niso ribja moka) iz neprežvekovalcev
 • proizvodnjo krmnih mešanic za živali iz ribogojstva, v obratih, ki proizvajajo tudi krmo za druge živalske vrste (razen kožuharje), z uporabo predelanih živalskih beljakovin insektov
 • proizvodnja mlečnih nadomestkov z ribjo moko, ki so namenjeni mladim prežvekovalcem pred odstavitvijo, v obratih, ki proizvajajo tudi drugo krmo za prežvekovalce

 

2.      Dovoljenja Uprave povezana z proizvodnjo in uporabo določenih krmnih proizvodov

 

Dovoljenje Uprave se v skladu z Pravilnikom o krmnih dodatkih (UL RS 110/09, 96/10, 43/2011) zahteva za:

- za proizvodnjo nedovoljenih in dovoljenih krmnih proizvodov na isti proizvodni liniji in/ali indirektni izvoz nedovoljenih krmnih proizvodov (Obrazec KD-1)

- za izjemno uporabo snovi kot krmnega dodatka, ki še nima dovoljenja Skupnosti, za namen znanstvenega poskusa (Obrazec KD-3)

  

Upravne takse:

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso v skladu z določili Zakona o upravnih taksah - UPB 3 (ULRS št. 42/07, z vsemi spremembami).

 

Nosilec dejavnosti je dolžan v skladu s Pravilnikom o krmnih dodatkih (UL RS 110/09, 96/10, 43/201) najaviti direktni izvoz nedovoljenih krmnih dodatkov (Obrazec KD-2)

 

3.  Dovoljenja  povezana z uporabo stranski živalskih proizvodov v skaldu z Uredbo 1069/2009 ES in Uredbo 141/2011 ES več...

 

Zadnič posodobljeno: 15.3.2018