Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTER PRAŠIČEV NA GOSPODARSTVU

 

 

Vsak imetnik prašičev, z izjemo prevoznikov, mora voditi ažuren Register prašičev na gospodarstvu (RPG). Iz RPG morajo biti razvidni trenutni stalež živali in kronološko vodeni zapisi o prihodih živali na gospodarstvo, odhodih živali z gospodarstva ter o ponovnih označitvah živali, v primeru izgubljenih ušesnih znamk. Vse spremembe morajo biti vpisane redno, najpozneje v sedmih dneh od dogodka.

 

Imetnik prašičev je dolžan dovoliti vpogled v RPG na gospodarstvu pooblaščeni osebi, če le-ta vpogled zahteva. RPG mora biti na razpolago za namen ukrepov pri varovanju zdravja ljudi in živali ter za namen kontrole še najmanj tri leta po vpisani zadnji spremembi.

 

RPG se lahko vodi na naslednje načine:

  • v knjigi Register prašičev na gospodarstvu (RPG)
  • z računalniškim programom; v tem primeru mora imetnik na zahtevo pooblaščene osebe takoj pripraviti izpis na papir v obliki, ki je skladna z obrazci v knjigi RPG
  • gospodarstva, ki letno ne redijo več kot 5 prašičev, lahko vodijo podatke na hrbtni strani spremnih listov. Natančna navodila o vodenju so napisana na hrbtni strani spremnega lista.

 

Register prašičev na gospodarstvu