Skoči na vsebino

PORTAL VOLOS

Dostop do portala VOLOS za imetnike rejnih živali

Portal VOLOS je internetna aplikacija, ki imetnikom rejnih živali omogoča dostop do:

 • Centralnega registra govedi
 • Centralnega registra prašičev
 • Centralnega registra drobnice

Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

 

Glavne prednosti, ki jih nudi dostop do portala VOLOS so:

 • vnos registracij novorojenih telet, uvoženih živali,
 • vnos odhodov z vašega gospodarstva, vnos prihodov na vaše gospodarstvo,
 • izpis elektronskega registra govedi na gospodarstvu (e-RGG): izpis je identičen (tabele) kot je RGG (rumena knjiga), katerega vam ne bo potrebno več voditi (velja le za govedo),
 • pregled podatkov o staležu in premikih živali na vašem gospodarstvu,
 • pregled klavnih lastnosti za zaklane živali,
 • vnos staleža za prašiče, drobnico (če imate prašiče ali drobnico)
 • naročanje ušesnih znamk, naročanje dvojnikov potnih listov za govedo
 • naročanje registra govedi/prašičev/drobnice ter spremnih listov,
 • pregled morebitnih nepravilnosti (prepozne priglasitve, nepriglašeni premiki)
 • pregled aktualnih obvestil, ki jih pripravljamo za vas.

Pogoj, da si imetnik rejnih živali pridobi dostop do portala VOLOS je predhodno urejen vpis v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ). Vlogo za pridobitev dostopa do portala VOLOS ter navodila najdete tukaj.

 

Povezavo do portala VOLOS najdete tukaj.