Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OZNAČITEV IN REGISTRACIJA GOVEDI

GOVEDO ROJENO V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

Imetnik govedi (imetnik) je dolžan poskrbeti za pravočasno označitev telet na rojstnem gospodarstvu. Tele mora biti označeno čimprej po rojstvu oziroma pred premikom na drugo lokacijo, najkasneje pa do starosti 20 dni. Najkasneje v sedmih dneh od označitve mora imetnik registrirati tele v Centralni register govedi (CRG) ter vpisati rojstvo v Register govedi na gospodarstvu (RGG).

 

Označitev in registracijo v CRG lahko imetnik opravi sam ali pa za storitev pooblasti pooblaščenega označevalca iz pristojnega kmetijsko-gozdarskega zavoda ali pristojne veterinarske organizacije.

 

Imetnik govedo označuje sam

Za označitev govedi si mora imetnik priskrbeti ušesne znamke za govedo.

Imetnik, ki nima dostopa do portala VOLOS, za šifro označevalca uporablja '0'. Imetnik, ki si pridobi dostop do portala VOLOS, za šifro označevalca uporablja šifro uporabnika, ki jo prejme skupaj z uporabniškim imenom.

Podatke o označitvi živali imetnik natančno vpiše v RGG.

 

Imetnik za označitev govedi pooblasti pooblaščeno organizacijo

Imetnik o novi telitvi čimprej po rojstvu živali obvesti pooblaščenega označevalca in se dogovori za označitev teleta. Ob označitvi pooblaščeni označevalec izpolniti obrazec Potrdilo o označitvi, imetnik pa podatke iz potrdila o označitvi natančno prepiše v RGG. Podatki na potrdilu o označitvi in v Registru govedi na gospodarstvu se morajo povsem ujemati. Označitev živali pooblaščeni označevalec imetniku zaračuna v skladu z veljavnim sklepom ministra o določitvi najvišjih cen.

 

Imetnik govedo registrira v CRG sam

Za registracijo v CRG si mora imetnik predhodno urediti dostop do portala VOLOS.

Imetnik registrira govedo v CRG na podlagi podatkov vpisanih v RGG. Po uspešno opravljeni registraciji prejme najkasneje v 14 dneh potni list za govedo.

 

Imetnik za registracijo govedi v CRG pooblasti pooblaščeno organizacijo

Pooblaščena organizacija opravi registracijo govedi v CRG na podlagi ustrezno izpolnjenega in podpisanega potrdila o označitvi. Če je imetnik sam označil žival, sam izpolni tudi potrdilo o označitvi. Po uspešno opravljeni registraciji imetnik prejme najkasneje v 14 dneh potni list za govedo.

 

GOVEDO PREJETO IZ DRŽAV ČLANIC EU IN UVOŽENO IZ TRETJIH DRŽAV

 

Govedo prejeto v RS mora ob premiku spremljati ustrezen potni list ter morebitna druga dokumentacija. Dodatne informacije najdete tukaj.

Govedo prejeto v RS iz držav članic EU je potrebno registrirati v CRG.

Govedo uvoženo v RS iz tretjih držav je potrebno označiti (preoznačiti) s slovenskimi ušesnimi znamkami ter registrirati v CRG.

Označitev in registracijo lahko opravi imetnik sam ali za to pooblasti pooblaščenega označevalca, ki storitev zaračuna v skladu z veljavnim sklepom ministra o določitvi najvišjih cen.