Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IMETNIK GOVEDI

 

Imetnik govedi je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za govedo; imetnik govedi je lahko lastnik oziroma se ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe goved.

Med imetnike govedi poleg rejcev govedi prištevamo tudi vse posameznike ali organizacije, ki skrbijo in so odgovorne za živali na planinskih in skupnih pašnikih, karantenah, klavnicah, sejmiščih in drugod.

Imetnik govedi mora pred prejemom živali na svoje gospodarstvo poskrbeti za registracijo gospodarstva in vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

 

Dolžnosti in naloge imetnika govedi

Imetnik govedi (v nadaljevanju: imetnik) je odgovoren za označevanje govedi na svojem gospodarstvu. Imetnik mora poskrbeti, da so vse njegove živali označene v predpisanih rokih in na pravilen način, da so podatki o označitvi sporočeni v centralni register govedi (v nadaljevanju: CRG), ter da žival vedno spremlja potni list. Imetnik je prav tako dolžan poskrbeti, da so podatki o premiku govedi na drugo gospodarstvo sporočeni v CRG v priglasitvenem roku. Imetnik je odgovoren za točnost podatkov o govedu. Imetnik je dolžan vodi register govedi na gospodarstvu.

 

Sporočanje podatkov v CRG

Imetnik lahko živali na svojem gospodarstvu označuje sam kot tudi sam vnaša registracije in premike v CRG preko spletnega portala VOLOS, pri čemer stroškov ni. Dostop do portala VOLOS lahko prejme vsak imetnik, ne glede na število živali.

 

Lahko pa imetnik vedno za navedene storitve pooblasti izvajalce javne službe (kmetijsko-gozdarski zavod, veterinarsko organizacijo s koncesijo). Cenik storitev najdete tukaj.