Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTER DROBNICE NA GOSPODARSTVU

Na vsakem gospodarstvu, kjer se redi drobnica, je imetnik drobnice dolžan voditi knjigo Register drobnice na gospodarstvu (RDG). Vsi dogodki za živali morajo biti vpisani čimprej, najkasneje pa v sedmih dneh po dogodku. V RDG se torej vpisuje naslednje dogodke:

·        ob prejemu registra podatke o gospodarstvu in imetniku drobnice

·        enkrat letno stalež živali

·        vsako označitev živali

·        nakup živali

·        prodajo/smrt živali

·        premik na oz. s planine in premik na oz. s sejema/razstave.

 

Če imetnik na gospodarstvu redi ovce in koze, lahko vodi RDG ločeno (za vsako vrsto svojo knjigo), lahko pa vodi za obe vrsti skupen RDG, a pri vsakem zapisu obvezno označi ali se nanaša na ovce ali koze.

 

RDG mora biti v vsakem času dosegljiv na lokaciji gospodarstva in mora biti na razpolago za namen ukrepov pri varovanju zdravja ljudi in živali ter za namen kontrole še najmanj tri leta po vpisani zadnji spremembi.

 

 

Imetniki drobnice, ki so, v okviru sprejetih rejskih programov, vključeni v program Kontrola porekla in proizvodnje, lahko v RDG, namesto Tabele 3, vodijo podatke o posamezni živali na obrazcu »Podatki o živali, podatki o premikih, dogodkih«. Na ta obrazec imetniki vpišejo tudi vsa novorojena jagnjeta/kozliče. Za vsa individualno označena jagnjeta/kozliče so dolžni vpisati tudi podatke o odhodu živali. Za tiste, ki so označeni z okroglo znamko SIŠ, se skupinski odhodi vpišejo v Tabelo 4.