Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OZNAČITEV DROBNICE

Ovce in koze se označi z dvema štirioglatima ušesnima znamkama v obe ušesi; na znamki je odtisnjena individualna identifikacijska številka. Živali je potrebno označiti najkasneje do starosti 6 mesecev (9 mesecev v ekstenzivni reji), če pa se živali premika z gospodarstva prej, se jih označi pred premikom. Ušesnih znamk ni dovoljeno odstraniti ali zamenjati, razen na zahtevo pristojnega organa. Označitev živali mora imetnik drobnice sproti oziroma najkasneje v sedmih dneh vpisati v knjigo Register drobnice na gospodarstvu (RDG).

 

Označevanje živali do 31.12.2004

V času do 31.12.2004 se je lahko drobnico označevalo tudi:

·        z enojno ali dvojno ušesno znamko selekcijske službe,

·        z veterinarsko ušesno znamko,

·        s tetoviranjem.

Če so bile živali označene na enega od zgornjih načinov do 31.12.2004, so te označitve veljavne.

 

Označevanje živali pri uvozu/prejemu in izvozu/odpremi

·        Živali, ki se premikajo v druge države članice EU (odprema), morajo biti označene elektronsko.

·        Živali, ki se premikajo v tretje države (izvoz), morajo biti označene individualno.

·        Živali, ki prihajajo na območje Republike Slovenije iz drugih držav članic EU (prejem), morajo biti označene. Te živali obdržijo originalno označitev.

·        Živali, uvožene iz tretjih držav, ki ostanejo na območju Republike Slovenije, se označi na novo na ciljnem gospodarstvu najpozneje 14 dni po opravljeni kontroli.

 

 

Izjeme/odstopanja

 

Imetnik se pri izvajanju sistema identifikacije ovc in koz lahko odloči za uporabo ene ali več dovoljenih izjem/odstopanj. Uporaba izjem lahko v določenih pogojih reje olajša izvajanje sistema identifikacije in registracije živali a treba je opozoriti, da sistem s tem postane kompleksnejši (na primer vodenje dokumentacije), posledica česar je večja možnost napak in v primeru kontrol seveda sankcij, tako s strani inšpektorja kot tudi pri uveljavljanju subvencij. Zato svetujemo, da se za uporabo izjem odločijo le imetniki, ki so prepričani, da bodo obvladovali kompleksnost, ki jo izjeme prinašajo.

 

Označevanje z eno ušesno znamko in tetoviranjem

Živali, ki so na gospodarstvih, ki so aktivni člani Skupnega temeljnega rejskega programa (STRP) pri drobnici, se lahko označuje tudi tako, da imajo ušesno znamko samo v enem – desnem ušesu, namesto znamke v levem ušesu pa so tetovirane. Vtetovirana identifikacijska številka je enaka kot številka na ušesni znamki. Ovce se tetovira v levo uho, koze pa v levo uho ali repno gubo.

 

Označevanje z elektronsko identifikacijo (EID)

Eden od možnih načinov označitve ovc in koz je označitev z elektronsko identifikacijo. Žival se označi z dvema plastičnima ušesnima znamkama, pri čemer ena od ušesnih znamk vsebuje mikročip. Mikročip mora biti tehnološko prilagojen predpisanim standardom.

 

Označevanje klavnih jagnet in kozličev s SIŠ (okrogla ušesna znamka)

Jagneta in kozliče, ki so namenjeni za zakol do starosti 12 mesecev (npr. prodaja v klavnico ali na gospodarstvo, kjer bodo v kratkem času oz. do starosti 12 mesecev zaklani za lastno porabo) in niso namenjeni za trgovino med državami članicami EU ali v izvoz v tretje države, se lahko (namesto na običajen način) označuje z ušesno znamko SIŠ. Seveda tudi v tem primeru velja, da se živali označijo najpozneje do starosti šest mesecev (v ekstenzivnih rejah devet mesecev). Če jagneta ali kozliči, označeni na ta način, ostanejo na gospodarstvu po starosti 12 mesecev, se jih mora označiti na način, predpisan za odrasle živali.

 

 

Izguba ušesne znamke

 

Izgubljena ušesna znamka se praviloma nadomesti z dvojnikom z enako vsebino.

 

Zamenjava s parom znamk z drugo identifikacijsko številko

Izgubljena ušesna znamka se lahko nadomesti tudi z novim parom ušesnih znamk, na katerih je odtisnjena druga identifikacijska številka. Preostalo staro znamko sme v tem primeru imetnik odstraniti iz ušesa ter vstaviti novi znamki. POMEMBNO – zamenjavo mora imetnik obvezno vpisati v knjigo Register drobnice na gospodarstvu (RDG).

 

Zamenjava posamezne znamke z drugo identifikacijsko številko

Ta način nadomeščanja izgubljenih številk je bil dovoljen le do 31. 12. 2010. Če se je izgubila le ena ušesna znamk, se je le-ta lahko nadomestila tudi z novo ušesno znamko, na kateri je odtisnjena druga identifikacijska številka. Spremembo je bilo potrebno obvezno vpisati v knjigo RDG. Preostale stare znamke se v tem primeru ni smelo odstraniti iz ušesa (žival ima v ušesih različni številki). V nadaljnjih postopkih (na spremnih listih ipd.) imetnik vedno uporablja novo identifikacijsko številko.