Skoči na vsebino

CENIK STORITEV

 

Sklep o določitvi najvišjih cen storitev identifikacije in registracije živali, ki jih kot naloge javne službe opravljajo pooblaščene organizacije, in o določitvi deleža, ki ga plača uporabnik storitev, velja od 01. 05. 2012 dalje (sklep, sprememba sklepa, sprememba sklepa, sprememba sklepa, sprememba sklepa).