Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONSKE PODLAGE

SPLOŠNI PREGLED ZAKONODAJNE UREJENOSTI PODROČJA FFS

 

Republika Slovenija je kot država članica Evropske Unije vezana na evropski pravni red.

 

Področje odobritve ativnih snovi in registracije fitofarmacevtskih sredstev ureja UREDBA (ES) 1107/2009, ki je v slovenski pravni red prenešena z Uredbo o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015); in z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12English translation).

 

Področje prometa, uporabe, integriranega varstva rastlin, naprav, usposabljanja, Nacionalni Akcijski Plan in nekatera druga področja uporabe ureja  DIREKTIVA 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov, ki je v slovenski pravni red prenešena z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12). Direktiva o trajnostni rabi pesticidov, ki jo nazivajo z angleško kratico SUD (=sustainable use directive) ima v naslovu besedo 'pesticidi', ker je bila namenjena za uporabo na področju fitofarmacevtskih sredstev in biocidov. Trenutno se uporablja le na področju fitofarmacevtskih sredstev.

 

Pogoji za naprave za nanašanje FFS v uporabi so predpisani v DIREKTIVI 2009/128/ES, pogoji za dajanje na trg novih naprav za nanašanje FFS pa so predpisani v DIREKTIVI 2009/127/ES. Za prenos DIREKTIVE 2009/127/ES v slovenski pravni red je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Četrti predpis, ki je pomemben za področje fitofarmacevtskih sredstev je UREDBA (ES) 1185/2009 o statističnih podatkih o pesticidih. V vseh treh evropskih predpisih: Uredbi (ES) 1107/2009, Uredbi (ES) 1185/2009 in Direktivi 2009/128/ES je predpisano sodelovanje pristojnih organov na področju zbiranja podatkov o prometu in prodaji pesticidov /FFS, zato UVHVVR in Statistični Urad RS sodelujeta pri pripravi predpisov in zbiranju podatkov.

 

PODROBNJEŠI PREGLED ZAKONODAJE

 

Pod Zakonom in Uredbami podrobnješe posamezna podpodročja urejajo podzakonski predpisi.

Seznam zakonodaje si lahko ogledate tukaj: zakonodaja 

 

ORGANIZIRANOST DELA NA PODROČJU FFS:

 

'Competent Authority' za FFS v Republiki Sloveniji je Uprava za varno hrano, veteinarstvo in varstvo rastlin.

  

Nazaj