Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSNOVNE SNOVI

Snov, ki je opredeljena kot osnovna snov, nima nevarnih lastnosti za zdravje in okolje, se primarno uporablja drugje, na primer v prehrani, ali je že vpisana v Evropski farmakopeji, pa ima poleg te prvotne uporabe lahko tudi pozitivne učinke na rastline in se lahko uporablja tudi v varstvu rastlin.


Osnovna snov mora biti odobrena v skladu s 23. členom Uredbe (ES) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. Evropska Komisija izda Uredbo o odobritvi osnovne snovi na podlagi zahtevka vlagatelja. Registracija pripravka se za odobreno osnovno snov v državah članicah v skladu s točko (a) drugega odstavka 28. člena Uredbe (ES) 1107/2009 ne zahteva. 

 

Promet in uporaba

 
Osnovne snovi so praviloma na splošno dostopne na trgu (na primer sladkor ali zelišča). Za varstvo rastlin se lahko uporabljajo, če so odobrene z Uredbo Evropske Komisije kot osnovne snovi. Uporabljajo se na način, kot je opisan v poročilu o pregledu osnovne snovi Evropske Komisije. Osnovne snovi ne potrebujejo dovoljenja Uprave za promet in uporabo pri varstvu rastlin.

 

Seznam osnovnih snovi

 
Seznam osnovnih (in drugih) snovi, postopki, tehnična poročila EFSA, uredbe o odobritvi in poročila o pregledu so na razpolago na spletnih straneh Evropske Komisije EU pesticide database.

 

V poročilih o pregledu je navedena uporaba osnovnih snovi pri varstvu rastlin.

 

Odobrene so osnovne snovi, navedene v spodnji tabeli.

 

 

S spremembo Uredbe (EC) 889/2008  o ekološki pridelavi (spremenjene z izvedbeno Uredbo (EU) 2016/673 ) so dovoljene v ekološki pridelavi tudi nekatere osnovne snovi in sicer tiste, ki izpolnjujejo vse tukaj navedene pogoje (če niso navedene v drugih delih Priloge II Uredbe (EC) 889/2008):

 

  1. so dovoljene kot osnovne snovi v skladu s členom 23(1) Uredbe (EC) 1107/2009 o dajanju FFS v promet,
  2. so zajete v opredelitev pojma ''živilo'' iz 2. člena Uredbe (EC) 178/2002 o zahtevah živilske zakonodaje,
  3. so rastlinskega ali živalskega izvora in
  4. so snovi, ki se ne uporabljajo za zatiranje plevela (herbicidi), ampak le za zatiranje škodljivcev in bolezni (insekticidi in fungicidi). 

 

Osnova za presojo, ali osnovna snov izpolnjuje vse predpisane pogoje, so poročila o pregledu za vsako snov (review reports), ki so na razpolago v EU bazi pesticidov. 

 

Tabela: Seznam snovi, ki so dovoljene kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (EC) 1107/2009
 Slovenska navodilaPovezava do EU baze pesticidov     Dovoljeno v ekološki pridelavi v skladu z Uredbo (EC) 889/2008  
1   Equisetum arvense L.da
2 Hitosan hidroklorid Chitosan Hydrochlorideda
3 Saharoza Sucroseda

4

 Kalcijev hidroksid Calcium hydroxideda
5 Fruktoza  da
6 Lecitin Lecithinsda
7 Lubje vrbe Salix spp. cortexne
8 Kis Vinegarda, vendar ne kot herbicid
9 Natrijev hidrogen karbonat   Sodium hydrogen carbonate ne
10 Diamonijev fosfat  Diammonium phosphatene
11 Sirotka  Wheyda
12 Sončnično olje Sunflower oilda
13 Kopriva  Urtica spp.da
14 Vodikov peroksid Hydrogen peroxidene
15 Oglje z glino  Clayed charcoalne
16 Pivo  Beerda
17 Gorčična semena v prahu  Mustard seed powder da
18 Sol Sodium chloridene
19SmukecTalcne
20Čebulno oljeOnion oilda