Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAVODILO ZA PLAČILO STROŠKOV

Za delo pristojnega organa je treba plačati pristojbine in takse.

 

Pristojbine za strokovno delo v zvezi z ocejevanjem, registracijo in izdaje dovoljenj ureja Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju FFS v promet (Uradni list RS, št. 5/15).

 

Upravne takse za izdajo dokumentov in dejanj v upravnih postopkih ureja Zakon o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št.106/2010-uradno prečiščeno besedilo) za vse upravne postopke.

 

Plačilo pristojbin za ocenjevanje, registracijo in izdajo dovoljenj za FFS

 

Ob vložitvi vloge za ocenjevanje, registracijo ali izdajo dovoljenja FFS je treba plačati pristojbine, ki so namenjene pokrivanju nastalih stroškov ocenjevanja in strokovnih pregledov dokumentacije in se določijo v skladu z opravljenim delom na podlagi 11. člena in Priloge 2  Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju FFS v promet (Uradni list RS, št. 5/15)(neuradni angleški prevod besedila, Priloge II.

 

Na bankah ali poštah se izvede brezgotovinsko nakazilo na podračun pri Banki Slovenije, pri čemer se navede naslednje podatke:

 

 • Naziv banke: Banka Slovenije, Slovenska c. 35, 1000 Ljubljana,
 • Naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Naslov rejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
 • Št. vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0845 0002 452
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • Model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111363
 • Namen plačila : Plačilo prostojbine za...  (npr: registracijo FFS, razširitev registracije FFS, podaljšanja registracije FFS, itn)
 • Koda namena: GOVT

 

Upravna taksa

 

Plačevanje upravnih taks za izdajo dokumentov in dejanj v upravnih postopkih na podlagi vlog,  ki jih vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ureja Zakon o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št.106/2010-uradno prečiščeno besedilo).

 

Po ZUT nastane taksna obveznost:

- za vloge: takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi,

- za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge dokumente: takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo. Upravna taksa se ne plača v primerih, ki jih določa ZUT .

 

V skladu z ZUT znaša od 1. januarja 2012 dalje upravna taksa:

 

- za vložitev vloge in za izdajo odločbe ali sklepa (po tar. št 1 in 3): 22,60 EUR;

- za pritožbo ali ugovor zoper odločbo (po tar. št 2): 18,10 EUR

 

Brezgotovinsko plačilo upravnih taks za postopke v pristojnosti UVHVVR se izvede tako, da se znesek upravne takse nakaže na podračun pri Banki Slovenije, pri čemer se navede naslednje podatke:

 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002
 • namen plačila: plačilo upravne takse za … (npr.  registracija fitofarmacevtskih sredstev, vpis v register prodajaln s FFS, itn.),
 • koda namena: GOVT.

Naprošamo vas, da nam po izvršitvi plačila, lahko že ob vložitvi vloge, v vednost pošljete potrdila o plačilu.

 

V primeru nejasnosti nas lahko pokličete na telefon 01 300 13 00.

 

Nazaj na registracijo