Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRACIJA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Registracija fitofarmacevtskih sredstev je v Evropski Uniji in njenih državah članicah dvostopenjski proces, določen z UREDBO (ES) 1107/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS .

 

Aktivne snovi, ki se uporabljajo v fitofarmacevtskih sredstvih, se ocenjujeo in odobrijo na nivoju Evropske Agencije za Varno Hrano in Evropske Komisije, v tem postopku pa sodelujejo tudi države članice.  

 

Aktivna snov se odobri v skladu s Prilogo II UREDBE (ES) št. 1107/2009, če se lahko glede na sedanja znanstvena in tehnična spoznanja predvideva, da bodo, ob upoštevanju meril za odobritev, določenih v točkah 2 in 3 navedene priloge, fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov, izpolnila pogoje iz Priloge II Uredbe.

 

Več...

 

Podatki o lastnostih pesticidov - PPDB Pesticide Propeties DataBase je celovita podatkovna baza o okoljskih in toksikoloških lastnostih snovi, to je okoli 1150 aktivnih snovi, 700 metabolitov in 100 drugih snovi, ki se uporabljajo, ali so se uporabljale v fitofarmacevtskih sredstvih (FFS) na trgu Evropske Unije. Razvila jo je raziskovala skupina za kmetijstvo in okolje pri Univerzi v Hertfordshiru, Združeno Kraljestvo v sklopu programske opreme EMA (Environmental Management for Agriculture) in evropskega projeta FOOTPRINT (2006-2009). Pri razvoju je sodelovala tudi Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Center za pedologijo in varstvo okolja, kjer so poskrbeli tudi za delni slovenski prevod baze, kjer je to zaradi programske zgradbe bilo mogoče.

 

Dostop do baze je omogočila UVHVVR.

 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm,

 

 

Fitofarmacevtska sredstva na podlagi v EU odobrenih snovi se registrirajo na nivoju držav članic. UREDBA (ES) št. 1107/2009 je prinesla spremenjen način registracije firofarmacevtskih sredstev in sicer je uvedla zone, zonsko registracijo in obvezno vzajemno priznavanje registracij med državami članicami v zonah.

 

  

Osnovne snovi