Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USPOSABLJANJE O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH

Z namenom čim večjega pretoka informacij o zakonodaji, novih tehničnih spoznanjih, varovanju zdravja ljudi in okolja ter pravilni uporabi FFS se je v skladu s tedanjo zakonodajo v RS dodatno usposabljanje pričelo razvijati že v letu 1994. S sprejetjem novega paketa EU zakonodaje v letu 2009 pa je sledila tudi nova zakonodaja v RS -  Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, št 83/12) in Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih  (UL RS, št. 85/13); (English translation). V skladu z novimi pravili te zakonodaje se izvaja dodatno usposabljanje oseb, ki so neposredno povezane s prometom in uporabo FFS. Na podlagi tega pravilnika in javnega razpisa so bili v januarju 2014 za obdobje 5 let na novo pooblaščeni  izvajalci usposabljanj iz fitomedicine, ki izvajajo program osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi. Usposabljanje je obvezno za uporabnike FFS za poklicno rabo, prodajalce FFS in svetovalce za FFS v skladu z zakonom.

 

Kandidat se na usposabljanje prijavi tako, da izpolni in pošlje spodaj navedeno  prijavnico za razpisana usposabljanja pri poblaščenih izvajalcih.  Podatki o poobaščenih izvajalcih in urnikih usposabljanj so dostopni na spodnjih povezavah:

 

Seznam izvajalcev strokovnega usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

 

Urnik usposabljanj o fitofarmacevstkih sredstvih (iz fitomedicine)

 

VZOREC IZKAZNICE

 

Prijavnica na usposabljanje (word)

 

 

Preverjanje veljavnosti potrdil iz fitomedicine

 

 

 

PRIROČNIK ZA USPOSABLJANJE O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH

 

Uprava je skupaj s sodelavci z MKO in Kmetijskim inštitutom Slovenije v letu 2013 izdala priročnik, ki je osnova za dodatno usposabljanje svetovalcev za FFS in prodajalcev FFS glede pravilne in varne rabe FFS s poudarkom na osnovah integriranega varstva rastlin, tveganja za zdravje ljudi in za okolje ter obveznosti uporabnikov FFS . Pripravljena je tudi skrajšana verzija priročnika, ki je kor študijski material namenjena za usposabljanje uporabnikov FFS. Priročnika predstavljata enega izmed ukrepov za doseganje ciljev Nacionalnega akcijskega programaza zmanjšanje tveganja in vpliva uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje.

 

Priročnik za svetovalce za FFS in prodajalce FFS:

Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev

 

Priročnik za uporabnike FFS:

Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev – vprašanja in odgovori

 

  

Priročnik v visoki resoluciji za tisk:

 

Temeljna načela .. FFS

 

Temeljna načela...FFS - vprašanja in odgovori

 

 

 

 Nazaj