Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREGLEDI NAPRAV ZA NANAŠANJE FFS

Z namenom zaščite potrošnikov ter varovanja okolja morajo naprave za nanašanje FFS pred dajanjem v promet in uporabo izpolnjevati predpisane pogoje, ki zagotavljajo varno delo in varujejo okolje, ter pravilno in tehnično ustrezno nanašanje FFS na tretirane površine.

 

Sistem nadzora nad napravami - testiranje njihovega pravilnega delovanja, se je v Republiki Sloveniji pričel razvijati že okoli leta 1991. Nekaj let kasneje pod takratno zakonodajo je postal obvezen za vse imetnike naprav in je bil v Sloveniji že dobro utečen še pred uveljavitvijo novega paketa EU zakonodaje leta 2009.

 

Leta 2012 se je v skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12), s katerim se izvajajo določbe  DIREKTIVE 2009/128/ESo trajnostni uporabi pesticidov (člen 8 in Priloga 2) sistem testiranja naprav prilagodil novim zahtevam.   Naprave morajo biti pregledane vsaka tri leta.

 

Podobneje sistem pregleda naprav ureja Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovnja naprav za nanašnje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Uadni list RS, št. 101/13 in 36/19).

 

V skladu z novimi pravili je bil objavljen javni razpis in v januarju 2014 so bili na novo pooblaščeni pregledniki naprav za obdobje 5 let

 

Uprava skrbi za delovanje sistema ob sodelovanju pooblaščenih preglednikov, ki izvajajo preglede naprav za nanašanje FFS.

 

Pregledi naprav - Pravilnik... (Angleški prevod členov pravilnika)

 

Seznam izvajalcev pregledov naprav

 

VZOREC POTRDILA O PREGLEDU NAPRAV

 

VZOREC ZNAKA O PREGLEDU NAPRAV

  

Obveščamo vse imetnike naprav za nanašanje FFS, da je podjetje Fitocenter, Ravenska c. 27, Beltinci v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov naprav in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje FFS.  Za vse zadeve v zvezi s pregledi naprav se lahko obrnete na druge izvajalce pregledov naprav.

 

Urnik pregledov naprav za nanašanje FFS; Pripravili smo navodila za pripravo škropilnice ali pršilnika na pregled: NAVODILA

 

Podatki o pregledanih napravah se zbirajo v bazi Uprave.  Na povezavi NAPRAVE  so dostopni podatki o aktivnih napravah z veljavnim potrdilom o pregledu po posameznih letih.

 

Poleg tehnične brezhibnosti naprave za tretiranje FFS je zelo pomembna uporaba primernih šob za posamezen posevek ali nasad.  Še bolj pride to do izraza pri uporabi šob za zmanjšanje zanašanja ( v nadaljevanju ZZ šobe), pri katerih je treba natančno uskladiti delovne parametre (tlak, hitrost vožnje, kapaciteta ventilatorja, mejna hitrost vetra, usmeritev zračnega toka in podobno) tehičnim lastnostim šobe. V naslednjem članku so zbrane najpogostejše napaka, ki jih kmetje in drugi izvajalci ukrepov varstva rastlin naredijo pri uporabi ZZ šob:  NAPAKE ZZ ŠOBE

 

Vse vrste šob se razvrščajo v razrede po velikosti kapljic in označujejo z barvo in črkovnimi simboli, ki so navedeni v standardih BCPC in ASABE. Opis standardov, ki lahko služi za razumevanje katalogov različnih proizvajalcev šob, je na razpolago tukaj: BCPC/ASABE.

 

Direktiva o strojih za nanašanje pesticidov ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nove naprave preden se prvič dajo na trg:

 

Direktiva o strojih za nanašanje pesticidov. Za nove naprave, proizvedene po 1. maju 2013, se uporabljajo tudi novi standardi: SIST EN ISO 16119 - od 1 do 4: 2013. 

 

Za pregled naprav za nanašanje FFS v uporabi je bil leta 2015 objavljen standard SIST EN ISO 16122- 1-4:2015. Na podlagi tega standarda so napisani naslednji

 

 DOKUMENTI V PRIPRAVI

  1. PRIROČNIK: Pregled naprav za nanašanje FFS: Splošno
  2. PRIROČNIK: Pregled naprav za nanašanje FFS: Škropilnice
  3. PRIROČNIK: Pregled naprav za nanašanje FFS: Pršilniki
  4. PRIROČNIK: Pregled naprav za nanašanje FFS: Nepremične in polpremične naprave.

Tudi v pripravi so SMERNICE: Pregled specializiranih vlakov in tovornjakov za nanašanje FFS na progah in cestah; povzeto po SPISE ADVICE

 

Nazaj