Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROMET, UPORABA, USPOSABLJANJE IN NAPRAVE

 

PROMET FFS

 

Promet FFS se lahko v Republiki Sloveniji opravlja v skladu s pogoji, ki jih določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih - ZFfS-1 (UL RS, št. 83/12) (English translation) in Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 107/13 in 30/18); Pravilnik je bil aprila 2018 spremenjen. Več na spodnji povezavi o vpisu v register.

 

V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le v RS registrirana oziroma dovoljena fitofarmacevtska sredstva. Promet s FFS, ki vsebujejo nevarne snovi, opravljajo le pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so vpisne v register pri Upravi, vodijo predpisane podatke o prometu FFS in prodajajo FFS na predpisan način.

 

 

Več o vpisu v register ter o ponaredkih FFS.

 

 

VNOS FFS

na carinsko območje EU je urejen z zakonom (21. člen) in Pravilnikom o določitvi vstopnih točk (UL RS 78/15), neuradni angleški prevod.

 

 

PREPOVED PROMETA

 

Prepoved prometa določenih FFS

 

UPORABA FFS

 

FFS je treba v skladu z zakonom pravilno uporabljati. Pravilna uporaba vključuje upoštevanje etikete in navodil za uporabo, ravnanje s FFS, pripravljanje škropilne brozge, skladiščenje, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in čebel, preprečevanje zanašanja, ukrepe za varstvo pri delu in dobro prakso varstva rastlin.

 

Več:

USPOSABLJANJE O FFS

 

V skladu z ZFfS-1 in Pravilnikom o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št 85/13) (neuradni anleški prevod) se morajo vsi uporabniki, ki uporabljajo FFS za poklicno rabo, udeležiti usposabljanja, na katerem lahko slišijo podrobnosti o lastnostih FFS, njihovi varni uporabi in odstranjevanju odpadkov FFS.

 

Več: Usposabljanje o fitofarmacetskih sredstvih

 

NAPRAVE ZA NANAŠANJE FFS

 

V skladu z ZFfS -1 in Pravilnikom o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Uradni list RS, št. 101/2013) se smejo za nanašanje FFS uporabljati le naprave, ki imajo potrdilo o rednem pregledu in znak o rednem pregledu, ki ga prejmejo le naprave, ki delujejo pravilno v skladu s predpisanimi pogoji.

 

Več: Pregledi naprav za nanašanje FFS