Skoči na vsebino

ELEKTRONSKA VLOGA

Na podlagi prvega odstavka 76. člena Uredbe (EC) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v promet je Evropska Komisija razvila enoten elektronski sistem, ki bo poleg obstoječe baze podatkov o aktivnih snoveh vsebovala tudi bazo podatkov o registriranih FFS v državah članicah ter vloženih vlogah za registracijo FFS in dovoljenja za FFS. Bazo so razvili z namenom, da se poenoti sistem poročanja in olajša dostopnost informacij, ki so jih države članice obvezne posredovati javnosti v skladu s 57. členom Uredbe (EC) 1107/2009.

 

Vse države članice so bile zaprošene, naj pošljejo nacionalne baze registriranih FFS Evropski Komisiji za prenos podatkov v EU bazo, ki se imenuje PPPAMS. 

 

Skozi PPPAMS se bodo v elektronski sistem postopoma vlagale vse vloge za registracijo FFS in vloge za dovoljenja. Elektronske vloge vlagajo vlagatelji, države članice pa spremljajo postopke in spreminjajo status vloge do končne odločitve o registraciji oziroma dovoljenju. Baza se bo polnila s podatki naravnost iz vloženih elektronskih vlog in kasnejši dodaten prenos podatkov ne bo več potreben. V primeru conalne registracije bo baza vsebovala vse potrebne podatke za vzajemno priznavanje registracij FFS, kar bo poenostavilo in skrajšalo postopek vzajemnega priznavanja. 

 

Vse informacije o PPPAMS in dostop do baze so podrobno razložene na spletnih straneh Komisije in jih lahko preberete na tej povezavi: PPPAMS.

 

Do sedaj je v bazi urejen postopek vlaganja vlog za prvo registracijo FFS, vzajemno priznavanje registracije FFS in  za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin.

 

Vlagatelje vlog za

1. zonalno registracijo, ki jih bo ocenila RS (prva registracija FFS);

2. vzajemno priznavanje registracij FFS

2. in za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin v RS,

naprošamo, da  sedaj poleg običajne vloge z vso dokumentacijo, ki jo vložijo na naslov Uprave, vnesejo podatke o vlogi tudi v elektronsko bazo PPPAMS.