Skoči na vsebino

ELEKTRONSKA VLOGA

Na podlagi prvega odstavka 76. člena Uredbe (EC) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v promet je Evropska Komisija razvila enoten elektronski sistem, ki bo poleg obstoječe baze podatkov o aktivnih snoveh vsebovala tudi bazo podatkov o registriranih FFS v državah članicah ter vloženih vlogah za registracijo FFS in dovoljenja za FFS. Bazo so razvili z namenom, da se poenoti sistem poročanja in olajša dostopnost informacij, ki so jih države članice obvezne posredovati javnosti v skladu s 57. členom Uredbe (EC) 1107/2009.

 

Vse države članice so bile zaprošene, naj pošljejo nacionalne baze registriranih FFS Evropski Komisiji za prenos podatkov v EU bazo, ki se imenuje PPPAMS. 

 

Skozi PPPAMS se bodo v elektronski sistem vlagale tudi vloge za registracijo FFS in vloge za dovoljenja. Elektronske vloge vlagajo vlagatelji, države članice pa spremljajo postopke in spreminjajo status vloge do končne odločitve o registraciji oziroma dovoljenju. Baza se bo polnila s podatki naravnost iz vloženih elektronskih vlog in kasnejši dodaten prenos podatkov ne bo več potreben. V primeru conalne registracije bo baza vsebovala vse potrebne podatke za vzajemno priznavanje registracij FFS, kar bo poenostavilo in skrajšalo postopek vzajemnega priznavanja. 

 

Vse informacije o PPPAMS so podrobno razložene na spletnih straneh Komisije in jih lahko preberete na tej povezavi: PPPAMS.

 

Vloge za conalno registracijo FFS (v skladu s 33. členom Uredbe (EC) 1107/2009)  in vloge za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin (v skladu s 53. členom Uredbe (EC) 1107/2009) se že lahko vlagajo v EU bazi PPPAMS. 

 

Vlagatelje vlog za

1. zonalno registracijo, ki jih bo ocenila RS;

2. in za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin v RS,

naprošamo, da  sedaj poleg običajne vloge z vso dokumentacijo, ki jo vložijo na naslov Uprave, vnesejo podatke o vlogi tudi v elektronsko bazo PPPAMS. 

 

Kako se dostopa do baze in kako se kreira račun, je podrobno razloženo in prikazano na spletnih straneh Komisije. Vlagatelji, ki so člani enega od združenj ECPA ali ECCA, lahko valagajo vloge preko njihovih ECAS računov; vlagatelji, ki niso člani nobenega od združenj, pa bodo morali kreirati  svoj ECAS račun.  Vse je podrobno obrazloženo na spletnih straneh:

Accessing the system and training resources.

 

 

Povezava do strani, kjer se lahko prijavite: LogIn