Skoči na vsebino

POSKUSI NA ŽIVALIH

Tabela 1: Število in vrsta uporabljenih živali v poskusih v Republiki Sloveniji v obdobju od 2003 do 2007

 

Vrsta živali

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

Miši (Mus musculus)

8.388

7.560

8.556

7.590

7.721

Podgane (Rattus norvegicus)

3.056

4.429

2.732

4.767

4.208

Morski prašički (Cavia porcellus)

120

121

38

26

18

Hrčki (Mesocricetus)

0

0

0

0

0

Drugi glodalci (drugi Rodentia)

177

35

18

0

0

Kunci (Oryctolagus cuniculus)

597

582

533

472

311

Mačke (Felis catus)

0

1

0

0

0

Psi (Canis familiaris)

34

7

15

6

0

Konji, osli in križanci (Equidae)

4

26

1

0

0

Prašiči (Sus)

6

11

16

0

22

Koze (Capra)

0

0

0

0

0

Ovce (Ovis)

43

21

57

50

11

Govedo (Bos)

0

0

0

0

19

Primati (Prosimia)

0

0

0

0

0

Drugi sesalci (Mammalia)

0

4

0

4

14

Perutnina (Poultry)

0

0

0

0

10

Druge ptice (golobi)

0

270

22

265

0

Ribe (Pisces)

137

326

0

0

0

Druge živali

81

0

0

0

0

Zaščitene živali*

39

145

3

1

0

Skupaj

12.682

13.538

11.991

13.181

12.334

 

Legenda k Tabeli 1: * Zaščitene ali ogrožene živalske vrste v skladu z veljavno uredbo (Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Ur List RS, št. 46/04, 109/04, 115/07). 


Tabela  2: Število uporabljenih živali v poskusih glede na namen uporabe v Republiki Sloveniji v letih od 2003 do 2007

 

Vrsta raziskave

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

Temeljne biološke raziskave (1)

3.700

4.391

1.888

1.457

1.726

Uporabne raziskave (2)

8.202

8.182

9.420

10.564

10.357

Raziskave substanc za zaščito človeka, živali in okolja (3)

0

0

*

*

*

Pouk in praksa (4)

239

454

283

214

136

Forenzika (5)

0

0

0

0

0

Diagnostika bolezni (6)

446

414

378

683

82

Drugo (7)

95

97

22

263

33

Skupaj

12.682

13.538

11.991

13.181

12.334

 1.) temeljne biološke raziskave: raziskovanje zgradbe ali delovanja živih  organizmov, organov, tkiv in celic

2.) porabne raziskave: raziskovanje, razvoj, nadzor kakovosti, farmakološko-toksikološko preizkušanje in testiranje učinkovitosti zdravil, izdelkov in zdravilnih

  sredstev v humani in veterinarski medicini ter zobozdravstvu

3.) raziskave substanc za zaščito človeka, živali ali okolja s toksikološkimi in drugimi preizkušanji (razen zdravil in zdravilnih sredstev)

4.) pouk in praksa

5.) forenzika: humana ali veterinarska

6.) diagnosticiranje: poskusi za specifično določanje patogenih agensov ali proizvodnjo diagnostičnih reagentov

7.) drugo – drugi namen uporabe živali v poskusih.

 

* Število živali, uporabljenih v raziskavah substanc za zaščito človeka, živali in okolja je v letih 2005, 2006 in 2007 vključeno v število živali v uporabnih raziskavah.UPORABA ŽIVALI V POSKUSIH V LETIH 2007-2010

 

Preglednica 3: Število in vrsta uporabljenih živali v letih 2007 -  2010


Vrsta živali

2007

2008

2009

2010

miši (Mus musculus)

7.721

10.313

6.926

8.199

podgane (Rattus norvegicus)

4.208

1.675

648

500

morski prašički (Cavia porcellus)

18

7

32

21

hrčki (Mesocricetus )

0

0

0

0

drugi glodalci (drugi Rodentia)

0

0

0

0

kunci (Oryctolagus cuniculus)

311

307

33

275

mačke (Felis catus)

0

0

0

0

psi (Canis familiaris)

0

0

0

0

beli dihurji (Mustela putorius furo)

0

0

0

0

drugi mesojedi (drugi Carnivora)

0

0

0

0

konji, osli in križanci (Equidae)

0

0

0

0

prašiči (Sus)

22

3

34

10

koze (Capra)

0

0

0

0

ovce (Ovis)

11

4

4

4

govedo (Bos)

19

0

0

0

primati (Prosimia)

0

0

0

0

primati Novega sveta (Ceboidea)

0

0

0

0

primati Starega sveta (Cercopithecoidea)

0

0

0

0

višje opice (Hominoidea)

0

0

0

0

drugi sesalci (Mammalia)

14

0

0

0

prepelice (Coturnix coturnix)

0

0

0

0

druge ptice (druge Aves)

10

129

42

0

plazilci (Reptilia)

0

0

0

0

dvoživke (Ammphibia)

0

0

0

0

ribe (Pisces)

0

0

100

0

Skupaj

12.334

12.438

7.819

9.009

 

Preglednica  4: Število živali v poskusih glede na namen uporabe v letih 2007 -  2010

 

Vrsta raziskave

2007

2008

2009

2010

Temeljne biološke raziskave

1.726

1.319

1.282

1.141

Raziskave in razvoj izdelkov in sredstev za humano medicino, zobozdravstvo in veterinarsko medicino (izključene ocene toksičnosti in druge ocene varnosti)

2.548

3.182

1.959

1.941

Izdelava in nadzor kakovosti izdelkov in sredstev za humano medicino in zobozdravstvo

6.109

6.468

4.110

4.926

Izdelava in nadzor kakovosti izdelkov in sredstev za veterinarsko medicino

205

411

66

290

Ocene toksičnosti in druge ocene varnosti (vključno z ocenjevanjem varnosti izdelkov in sredstev za humano medicino, zobozdravstvo in veterinarsko medicino

1.495

961

206

193

Diagnostika bolezni

82

2

17

410

Izobraževanje in usposabljanje

136

65

64

86

Drugo

33

30

115

22

Skupaj

12.334

12.438

7.819

9.009