Skoči na vsebino

OBRAZCI

  • OBRAZEC A – Spremni dokument za poskusne živali oziroma izolirana živalska tkiva, organe in trupla v ta namen usmrčenih živali
  • OBRAZEC B – Vloga za odobritev organizacije
  • OBRAZEC C – Vloga o spremembi odobritve organizacije
  • OBRAZEC Č – Vloga za izdajo dovoljenja za poskus znotraj projekta
  • OBRAZEC E – Vloga za nepovratne, blage ali zmerne poskuse, ki so predpisani ali poskuse za proizvodnjo protiteles ali diagnostiko po uveljavljenih metodah in v katerih se ne uporabljajo primati
  • OBRAZEC F – Vloga o spremembi, podaljšanju ali obnovitvi dovoljenja za izvajanje poskusa na živalih
  • OBRAZEC H – Vloga za odobritev izvajalca del na živalskih tkivih
  • OBRAZEC I – Vloga za priglasitev znanstveno-raziskovalnega ali izobraževalnega dela na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali
  • OBRAZEC J – Letno poročilo o usmrtitvah živali (za leto:               )