Skoči na vsebino

ZAŠČITA REJNIH ŽIVALI

PREZIMOVANJE PAŠNIH ŽIVALI NA PROSTEM

 

Prezimovanje pašnih živali na prostem je vse bolj pogost način reje, ki pod pogojem, da je izveden na pravilen način, ne predstavlja tveganja za dobrobit živali. Izvaja se z različnimi vrstami in kategorijami živali. Primerne za tako rejo so goved (predvsem krave dojilje, presušene krave, plemenske telice), ovce in konji. Prezimovanje na prostem krav v obdobju mlečnosti za rejce predstavlja večji izziv, saj je tem živalim treba nuditi poseben režim krmljenja, da bi jim mlečnost ne padla. Potrebe po energiji se pašnim živalim pozimi namreč povečajo za 15-20% kadar nastopijo zelo mrzli dnevi. Takrat živali pojedo več krme, da si zagotovijo dovolj energije za vzdrževanje telesne temperature.

 

Rejec, ki se odloča za prezimovanje svojih živali na prostem, se mora najprej dobro seznaniti s posebnostmi vremenskih razmer (temperature, padavine, veter) in drugih okoljskih značilnosti območja, na katerem namerava prezimiti svoje živali (teren, vodotoki, možne poplave, hudourniki, plazovi, itd.).

 

Pomembno je, da so živali v začetku zime v dobri telesni kondiciji. Tako kot čez vse leto, tudi pozimi velja, da morajo biti živali na prostem zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami,plenilci in drugimi nevarnostmi. V neugodnih vremenskih razmerah morajo imeti na voljo najmanj zaščito pred močnim vetrom in suh prostor oziroma suho mesto za počitek. Zavetje je lahko naravno (grmovje, gozd) ali grajeno. Zagotovljena mora biti zadostna količina krme in pitne vode.

 

V času hudega mraza je pomembno, da so živali čiste in suhe, saj se mokri in z blatom zamazani dlaki zmanjša izolacijsko sposobnost.

 

Zimske temperature v Sloveniji so navadno med 0°C in 5°C, redko -10°C ali -15°C. Te podnebne razmere so zelo primerne za prezimovanje ovc in drugih pašnih živali na prostem.

 

Pomembne prednosti ustreznega prezimovanja pašnih živali na prostem vključujejo večjo splošno odpornost živali, bolj donosno prirejo mesa in ugoden vpliv na zdravje gibalnih organov.