Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STERILIZIRAJTE IN KASTRIRAJTE SVOJE MAČKE

UVOD

Kar takoj moramo pojasniti, da so številke, ki ste jih slišali v oglasu, rezultat enega izmed možnih izračunov razmnoževanja mačk. Pri teh izračunih (in na spletu jih je možno najti kar nekaj) navadno niso upoštevani dejavniki, ki zbijajo število populacije in upočasnjujejo njeno rast.

Gre torej za matematično ugibanje o tem, kako bi utegnila v idealnih okoliščinah rasti mačja populacija. Kljub omejevalnim dejavnikom rasti postaja nenadzorovano razmnoževanje mačk vse večji problem. Eden izmed izračunov npr. ugotavlja, da se v Združenih državah Amerike vsak dan rodi 12.000 otrok in kar 70.000 muckov in psičkov.

RAZMNOŽEVANJE MAČK

Mačka (Felis catus) je kot živalska vrsta v času svoje evolucije razvila strategijo preživetja, ki ji je omogočila preživeti v okolju, ki do živali te vrste ni bilo nujno najbolj prijazno. Pri mačkah se ta strategija kaže v izjemnem reprodukcijskem potencialu, ki omogoča učinkovit razplod in velik zarod. To veliko število živali je v naravnem okolju lahko zdesetkano zaradi pomanjkanja osnovnih pogojev za vzdrževanje in rast populacije. V okolju, kjer zanje ni dovolj hrane ali kjer so prisotne bolezni, paraziti in ostale zdravstvene nadloge, bi bilo število preživelih živali tako občutno manjše, kot tam, kjer večjih ovir za njihov razplod ni.


Dejstva glede mačjega razmnoževanja so takšna:

  • Mačka je svoje prvo leglo sposobna imeti takoj, ko doseže spolno zrelost. t.j. že pri 5 mesecih, vendar prvi estrus (gonitev), navadno nastopi nekje med 5. in 9. mesecem starosti.
  • Estrus pri mački v povprečju traja 7 dni. Znani pa so primeri, ko je estrus trajal tudi do 21 dni. Estrus se prekine, če v tem času pride do oploditve. V nasprotnem primeru pa se lahko ponovi zelo hitro, tudi po nekaj dneh.
  • Brejost pri mački traja povprečno 67 dni (56-71).
  • V odvisnosti od razmer v okolju (klimatske razmere, razpoložljiva hrana, zdravstveno stanje…) ima lahko mačka 1-5 legel na leto. V slovenskih klimatskih razmerah je to navadno 1-2 krat.
  • V vsakem leglu je lahko 1-8 mladičev. Ta številka se navadno giblje od 4-5.

LASTNIŠKE IN NELASTNIŠKE MAČKE

Mačko danes pojmujemo kot hišno žival - podobno kot psa, ki se je med svojim razvojem zelo približal človeku. Vendar pa obstajajo med tema dvema živalskima vrstama velike razlike v načinu sobivanja.

Mačke praviloma na človeka niso navezane v tolikšni meri, kot to opazimo pri psih. Povsem vsakdanje je na primer, da neka mačka biva pri dveh ali več domačijah hkrati. To je tudi razlog, da je včasih težko z gotovostjo trditi, kdo je lastnik neke mačke. V mestnem okolju je ta težava manj očitna, posebej še v primeru mačk, ki živijo v stanovanjih.

Odgovorno lastništvo mačke poleg osnovne nege vključuje tudi veterinarsko oskrbo mačke, kar pomeni, da je lastniška mačka v veliko manjši meri izpostavljena različnim škodljivim vplivom okolja, kakršne so npr. nalezljive bolezni, katerih širjenje je mogoče preprečiti z rednimi vakcinacijami. Ker jim je zagotovljena veterinarska oskrba, je dobrobit mačk z odgovornim lastnikom boljša kot pri mačkah, ki živijo brez človekove oskrbe.

Ne glede na to, ali mačka ima lastnika ali ne, bo, če bo imela možnost, prišla v stik z drugimi mačkami, za katere morda skrbi nekdo drug, ali pa so povsem neodvisne od človekove oskrbe. To je seveda ključnega pomena, saj ravno na ta način prihaja do vezi med mačkami, ki imajo lastnika in potepuškimi mačkami.

Če torej vaša mačka ni popolnoma izolirana od okolja (npr. stalno živi samo v stanovanju), na nek način postane del skupne mačje populacije. Za en del te populacije skrbijo ljudje, drugi del pa živi neodvisno od človekove pomoči.

Ohlapna vez med človekom in mačko, ki jo opisujemo, je tudi razlog, zakaj lahko mladiči nesteriliziranih mačk odrastejo v potepuške mačke. Zato je sterilizacija mačk in kastracija mačkov izjemnega pomena za nadzor populacije potepuških mačk.

KAJ JE STERILIZACIJA MAČKE?

Sterilizacija mačke je kirurški poseg, s katerim se samici odstrani jajčnike in s tem prepreči nadaljnje reproduktivne cikle mačke. Ker gre za invazivni kirurški poseg, kjer operater poseže v trebušno votlino živali, lahko sterilizacijo mačke opravi samo veterinar kirurg v aseptičnem okolju in z aseptično opremo, mačka pa mora biti v stanju popolne anestezije.

KAJ JE KASTRACIJA MAČKA?

Kastracija mačka je kirurški poseg z namenom odstranitve moške spolne žleze – moda. S tem posegom se prekine proizvodnja semena in spolnih hormonov, kar ima vpliv na reproduktivno vedenje mačka. Poleg tega, da maček ne more več oploditi samice, je zlo pomemben tudi vpliv na socialno vedenje kastriranega mačka. Pri takšnih živalih opazimo usihanje teritorialnega vedenja, spopadov z drugimi samci ipd., kar ima ugodne posledice na zdravstveno stanje mačka, saj se s tem zmanjša možnost prenosa nekaterih bolezni.

Tudi kastracija mačka je poseg, ki ga sme opraviti samo veterinar na strokoven način, v aseptičnih pogojih, maček pa mora biti v splošni anesteziji.

POGOSTI MITI IN VPRAŠANJA V ZVEZI S STERILIZACIJO:

Mačka naj ima vsaj eno leglo, preden se jo sterilizira.
Brejost za mačko nima nikakršnih dokazanih koristi za žival. Pravzaprav je dokazano, da je lahko sterilizacija pred prvim estrusom v starosti okoli 6 mesecev koristna za preprečevanje nekaterih zdravstvenih težav, kakršni so tumorji na mlečnih žlezah.

Kako hitro po kotitvi lahko mačka spet zanosi?
Mačka lahko zanosi že nekaj tednov po kotitvi. Prvi estrus navadno nastopi že dva meseca po kotitvi.

Ali je možno mačko sterilizirati v obdobju, ko doji mladiče?
Sterilizacija  v obdobju laktacije je sicer mogoča, saj tudi po sterilizaciji mačka lahko doji mladiče, vendar se veterinarji pogosto odločajo za odložitev posega do zaključka mlečnosti, saj povečane mlečne žleze tak poseg komplicirajo. Če je mogoče mački onemogočiti stik s samci, je preprosteje počakati, da so mladiči odstavljeni in mačko sterilizirati, ko ne doji več.

Kastriran maček »ni več maček«.
Takšnemu razmišljanju je sicer težko nasprotovati, saj drži, da maček s kastracijo izgubi vse tisto, kar ga je delalo samca. Vendar pa so učinki kastracije na njegovo vedenje, zdravstveno stanje in dobrobit tako koristni, da stroka vsekakor svetuje izvedbo takega posega. Brez skrbi. Kastriran maček bo obdržal vse, kar je v njem mačjega. Le manj mu bo do tega, da bi se pretepal in bojeval z drugimi mačkoni, verjetno bo prenehal markirati (zaznamovati svoj teritorij z urinom) in, kar je najbolj pomembno, ne bo več dvoril in ustvarjal novega zaroda.