Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAPUŠČENE ŽIVALI IN ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

Poročilo o delovanju zavetišč za zapuščene živali

Pravna podlaga

 

Zakon o zaščiti živali (Ur.l.RS, št.38/13 in 21/18, ZNOrg;, v nadaljevanju ZZZiv)

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04; v nadaljevanju Pravilnik)

 

Zapuščene živali so skladno z 31. točko 5. člena zakona najdene, oddane ali odvzete hišne živali razen prostoživečih živali. 22. točka istega člena definira, kdo je skrbnik zapuščene živali, in je definiran kot imetnik zavetišča oziroma občina, če ne zagotovi zavetišča. 32. točka istega člena opredeli zavetišče kot objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali.

 

27. člen ZZZiv določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je v pristojnosti lokalne skupnosti, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. ZZZiv torej določa, da je oskrba za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena in da se izvaja kot javna služba.

 

Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Izpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delovanja zavetišča ugotavlja upravni organ, pristojen za veterinarstvo, v upravnem postopku.

Natančnejše pogoje za delovanje zavetišč določa Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04).

 

Z novelo Zakona o zaščiti živali iz leta 2013 so zavetišča dolžna dvakrat letno poročati o opravljenih nalogah lokalni skupnosti, za katero izvajajo javno službo, ter enkrat letno upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo.

 

Oblika poročila ni predpisana. Uprava je z dopisom pozvala zavetišča k poročanju o številu sprejetih živali po vrstah, številu oddanih živali po vrstah novim lastnikom, številu vrnjenih živali obstoječim lastnikom, številu poginov v zavetiščih in št. evtanaziranih živali po vrstah in po vzroku evtanazije.

 

Poročila o opravljenih nalogah je Uprava začela zbirati v letu 2014.

 

Zavetišča v SI

 

Seznam zavetišč je objavljen na spletni strani UVHVVR

http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/zdravje_zivali/seznam_obratov_na_podrocju_zdravja_zivali/

 

Organizacijske oblike zavetišč:

 

javni zavod (1), zasebni zavod (3), družba z omejeno odgovornostjo (9), samostojni podjetnik (2), društvo (1)

 

Kapaciteta zavetišč:

 

Zakon določa, da mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Glede na število registriranih psov po občinah, je skupna predpisana kapaciteta za pse v zavetiščih 396 namestitvenih mest (podatki o številu registriranih psov po občinah na dan 23.10.2018, vir Centralni register psov).

 

Skupna kapaciteta zagotovljenih mest za pse v vseh zavetiščih je na dan 23.10.2018 423 namestitvenih mest za pse. Za mačke število mest ni predpisano.

 

 

Pregled opravljenih nalog v zavetiščih v SI za leto 2017