Skoči na vsebino

ZNANSTVENA PODPORA

Na spodnjih naslovih so objavljene povezave do znanstvenih mnenj  na področju zaščite živali med usmrtitvijo. Članki so javno objavljeni na spletnih straneh EFSA (Evropske Agencije za  varnost hrane), ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 178 /2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane.