Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOJI ZA PRIZNANJE KVALIFIKACIJ

V skladu s sedmim odstavkom 21. člena Uredbe 1099/2009/ES Uprava prizna kvalifikacije osebam:

  • ki so uspešno zaključile izobraževanje po učnih programih, ki so vključevali vsebine, praktični in teoretični del iz Priloge IV Uredbe 1099/2009/ES, razen točke g). Vlogi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev(načrt učnega programa in spričevalo,
  • ki želijo pridobiti potrdilo o usposobljenosti za omamljanje s prostim projektilom za gojeno divjad in imajo opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo. Vlogi mora biti priložena kopija spričevala uspešno opravljenega lovskega izpita ter kopija veljavne lovske izkaznice.

 

 

Vlogi priložite tudi natisnjeno in izpolnjeno izjavo o nekaznovanosti, ki jo dobite tukaj.