Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POJASNILO O "ŽIVALSKI POLICIJI"

 

Datum: 19.5.2017

 

Spodnje pojasnilo s spremembo Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol, Ur.l.RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) ni več relevantno, saj 41. člen navedenega zakona v drugem odstavku določa, da je uporaba imena "policija" in izpeljank imena "policija" prepovedana.

 

"Živalska policija", ki deluje v Sloveniji na področju zaščite živali, je nevladna organizacija (NVO), s popolnoma enakimi pooblastili kot druga društva za zaščito živali, ki delujejo v Sloveniji. Glavna vloga NVO na področju zaščite živali je osveščanje javnosti in skrbnikov živali, kar je tudi poslanstvo NVO organizacije z imenom Živalska policija. 

 

Živalske policije v smislu organa pregona Slovenija ne pozna. Vprašanje ustanovitve specializirane policije, ki bi se ukvarjala samo z vprašanji zaščite živali, je v Sloveniji prisotno že nekaj let. Večina pobud, ki smo jih prejeli, temelji na primerjavah z modeli, ki jih je moč videti v ameriških in britanskih televizijskih oddajah na programih, ki so na voljo tudi v Sloveniji. UVHVVR je v obdobju priprave sprememb Zakona o zaščiti živali prejela številne takšne pobude in preučila stanje v drugih državah, pa tudi možnosti uvedbe podobnega organa pregona v Sloveniji. Ugotovili smo, da gre v veliki večini pobud za napačno razumevanje pristojnosti in organiziranja teh služb. Samo v enem primeru v svetu smo namreč ugotovili obstoj oddelka policije, ki ima vse običajne pristojnosti policije, poleg tega pa je specializiran za ugotavljanje kršitev zakonodaje na področju zaščite živali in ustrezno ukrepanje. Takšen oddelek imajo v Združenih državah Amerike v zvezni državi New York.

 

V svetu poznajo primere, v katerih nevladne organizacije, bodisi same ali v sodelovanju s policijo izvajajo različne dejavnosti, med katere sodi tudi opozarjanje lastnikov na njihovo neustrezno skrb za živali. Ko ugotovijo, da se lastnik ne drži strokovnih navodil in zaradi tega pride do trpljenja živali, policija ukrepa in ima v skladu z zakonodajo pravico, da žival lastniku odvzame in jo tako zaščiti. Pri tem je treba poudariti, da imajo ti predstavniki nevladnih organizacij omejene pravice, saj tako kot pri nas nimajo pravice vstopati v objekte v zasebni lasti, in torej nimajo pooblastil, kakršne imajo prekrškovni in inšpekcijski organi.