Skoči na vsebino

PREVOZNA DOKUMETACIJA

1.    Poreklo in lastništvo živali:

o    Govedo – veljaven potni list (LINK)

o    Kopitarji - veljaven identifikacijski dokument (LINK)

o    Drobnica – veljaven spremni list (LINK)

o    Prašiči – veljaven spremni list (LINK)

o    Perutnina

o    Psi - veljaven potni list

o    Ostale živali – dokument, s katerim dokazujem lastništvo

2.    Kraj odhoda*

3.    Datum in ura odhoda*

4.    Namembni kraj živali* (link do definicije – Namembni Kraj)

5.    Predvideno trajanje načrtovane vožnje* (link do – VOŽNJA)

4.    Predvideno trajanje načrtovane vožnje* (link do – VOŽNJA)

 

* Podatke lahko napišemo na obrazec priloge 8 Pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in napotnici, izjavi o prehranski varnosti, povratni informaciji ter izjavi prevoznika (LINK do pravilnika in obrazec v PDF formatu z možnostjo tiskanja).

 

Lahko pa uporabite tudi Oddelek 1 (načrtovanje) dnevnika vožnje Priloge II Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 (PDF za tiskanje).

 

Obvestilo, da so živali prostoživeče, plašne ali nevarne in pisna navodila glede hranjenja, napajanja in zahtevane posebne nege. – TO POTREBUUJETE SAMO V PRIMERU, DA VOZITE PROSTOŽIVEČE ŽIVALI IN ŽIVALI ŽIVALSKIH VRST, KI NISO DOMAČI KOPITARJI, GOVEDO, OVCE, KOZE ALI PRAŠIČI.