Skoči na vsebino

POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE

Tečaje za pridobitev potrdila o usposobljenosti ponujata dva odobrena izvajalca.

 

 

 

 

                        

 

Potrdilo o usposobljenosti prejmete po uspešno opravljenem tečaju, ki vključuje tudi pisni preizkus znanja. Po uspešno opravljenem tečaju in pridobljenem potrdilu o usposobljenosti s strani izvajalca tečaja oddate vlogo za izdajo dovoljenja za prevoznika TIP 1 ali TIP 2 na vašem območnem uradu UVHVVR.