Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREVOZ ŽIVALI

 

Tako kot v drugih državah članicah Evropske unije tudi v Sloveniji velja Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki povezanimi z njimi, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97.

 

Prekrški za kršitev določb Uredbe Sveta (ES) 1/2005 so določeni v Uredbi o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim.

 

Pravilnik o zaščiti živali med prevozom pa podrobneje določa dolžnosti v komercialnem prevozu živali.

 

Slovenija je 13. novembra 2014 podpisala revidirano Evropsko konvencijo o zaščiti živali v mednarodnem prevozu.

 

 

 

 

Prevoz živali

 

 

ŽIVALI PREVAŽAMO NA NAČIN, KI JIM PRIHRANI VSAKRŠNO NEPOTREBNO TRPLJENJE ALI POŠKODBE. 

 

 

           KOMERCIALNI PREVOZ                                                                                                          NEKOMERCIALNI PREVOZ  

      UREDBA SVETA (ES) ŠT. 1/2005                                                                                              ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-UPB3) 

                                                 

 

           Prevoz v komercialne namene zajema zlasti prevoz, ki neposredno ali posredno vključuje ali ima za cilj dobiček.

                         Ni omejen zgolj na prevoz, pri katerem gre za neposredno izmenjavo denarja ali storitev.

 

 

 

Vprašanje? 

 

Ali je prevoz mojega kopitarja na razdalji več kot 65 kilometrov, z lastnim cestnim prevoznim sredstvom na dirko ali razstavo prevoz v komercialne namene?

 

Da. Tak prevoz se šteje za komercialni prevoz. Slediti morate določilom, kot so opisana na povezavi komercialni prevoz.